SLS premiumresa: Geriatrik & Radiologi

SLS

Ile Rousse, Korsika, 2/9 - 9/9 2023. En kurs för alla ST-läkare och specialister som möter äldre patienter.

Kursen geriatrik & radiologi vänder sig till kliniskt verksamma läkare som möter äldre patienter inom hälso- och sjukvård. Kursplanen är utformad för att passa både som en grundläggande utbildning på ST nivå och som fortbildning för specialister.

Kursen omfattar den äldre populationens sjukvårdspanorama och ger hela målgruppen en ökad geriatrisk kompetens. Stor vikt läggs vid att ta upp alla olika modaliteter (MR-diagnostik, digital bildteknik, CT, ultraljud, Doppler och barium-undersökning) särskilt kring diagnostik och dess kliniska användbarhet på äldre.

Kursen är tvärprofessionell och både radiologer och kliniker medverkar för att uppnå god interaktion med deltagare i förhoppning om att ge praktiska implikationer av kunskap på den egna verksamheten efter kursen.

Kursen omfattar cirka 36 kursmoment med föreläsningar och fallpresentationer med diskussioner. Kursmaterial och kurslitteratur ingår i kursavgiften.

För samtliga ST läkare utfärdas kursintyg enligt Socialstyrelsens delmål, vilket exempelvis för radiologi svarar mot delmål STc1 och STc2; invärtesmedicinska specialiteter STc1 och STc4 och för geriatrik även STc10; och för allmänmedicin STc4 och STc8 samt motsvarande delmål för övriga specialiteter.

För specialister utfärdas Svenska Läkaresällskapets fortbildningsintyg.
Kursen ges i samverkan med Svensk Förening för Gastrointestinal Radiologi och Svenska Läkaresällskapet. Kursen har arrangerats flera gånger tidigare och vi har god erfarenhet av att förlägga utbildningen på Hotel Napoléon Bonaparte i Ile Rousse på Korsika.

Åldrandet är den enskilt viktigaste riskfaktorn för sjukdomar som osteoporos, cancer, hjärtkärlsjukdom och neurodegenerativa sjukdomar. Gränslandet mellan normalt åldrande och vanliga kroniska sjukdomar hos äldre belyses från flera olika organsystem som gastrointestinalkanalens
sjukdomar, cerebrala och kardiovaskulära sjukdomar, muskuloskeletala
sjukdomar och lungsjukdomar samt sarkopeni, skörhet och multisjuklighet.


Kursansvarig: Sölve Elmståhl, professor, överläkare i geriatrik
Föreläsare: Anders Berg, Ola Björgell, Olle Ekberg, Sölve Elmståhl,
Mats Geijer, Anders Levinsson, Karin Werner

Kursintyg utfärdas och kursen som helhet fick vid senaste LIPUS-utvärderingen betyget 5,0 (median 5 av 6).

Kursavgift: 11 000 kr exkl moms (25%) att betalas mot faktura.
1 000 kronor i rabatt vid anmälan före 31/1 2023.
I kursavgift ingår kurslitteratur: Rundgren Å, Dehlin O: Människans funktionella åldrande som skickas med post några veckor före kursstart.
Anmälan: Kontakta Sölve Elmståhl solve.elmstahl@gmail.com
Sista anmälningsdag: Den 1/6, 2023. Vi har cirka 25 kursplatser och ”först till kvarn” principen gäller.