SLS och Slfs Etikdag 2024

SLS hus eller digitalt
SLS

Tema: AI & etiken

Etiska resonemang bygger på fakta och värderingar. Att diskutera en framtid som vi inte riktigt vet hur den kommer att bli kan därför vara svårt, men när det gäller AI så är det viktigt att försöka ha en uppfattning om vilka värden som står på spel. Etikdagen 2024 tar avstamp i frågor som: Vad blir kvar av läkarprofessionen när AI utvecklas och blir bättre på det mesta som vi läkare uppfattar som vårt arbete? Finns det någon kärna i läkekonsten som kommer att vara oåtkomlig för AI?

Under dagen kommer vi även att diskutera AI, etik och säkerhet och försöka reda ut var Sverige står i detta ur ett internationellt perspektiv? Dagen kommer att avslutas med en paneldebatt.

Moderatorer: Anders Castor, ordförande SLS delegation för medicinsk etik och Christofer Lindholm, ordförande Slfs etik- och ansvarsråd

Medverkande: Karim Jebari, filosof, Institutet för framtidsstudier, Stefan Jovinge, forskning- och undervisningschef Skånes universitetssjukhus, Fia Ewald, informationssäkerhetsexpert, Ulf Österstad, specialist i allmänmedicin och verksamhetschef för Region Jönköpings digitala enhet Bra liv nära, Mats Johansson, filosof, docent i medicinsk etik, Lunds universitet med flera.

När: Den 19 november kl. 10.00-15.30
Var: Karolina Widerströmsalen, Svenska Läkaresällskapets hus, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm eller online via Zoom.
Kostnad: 1 000 kr (medlem SLS eller SLF), 1 500 kr (ej medlem). Vi erbjuder även ett begränsat antal platser kostnadsfritt till medlemmar i KUF, SLF student och SYLF (vid frånvaro debiteras 300 kr).
Lättare förtäring samt för- och eftermiddagskaffe ingår.
Arrangörer: SLS delegation för medicinsk etik och SLFs etik- och ansvarsråd

Anmälan