Bokrelease: ”Skolläkaren och Skolbarns Hälsa”

SLS

Välkommen till ett samtal om boken Skolläkaren och Skolbarns Hälsa, en antologi utgiven av Svenska skolläkarföreningen under redaktion av Lars Cernerud, Carl Lindgren och Josef Milerad.

Sverige var bland de första länderna i världen att införa en kostnadsfri skolhälsovård för alla elever. Skolhälsovårdens pionjärer och de framgångar dessa  uppnådde är nu för första gången dokumenterade. Boken lyfter fram den organiserade kampen mot dåtidens stora ohälsofaktorer som infektionssjukdomar, bristsjukdomar, tandkaries och dålig hygien. Men även mer sentida ohälsa som dyslexi och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt de ideologiska striderna kring detta belyses.

Sambandet mellan hälsa och lärande speglas i kapitel som behandlar skolmaten och skolgymnastiken. Även ämnen som skolarkitekturen och skolgång speglad i skönlitteraturen ingår. Boken avslutas med en i en framåtblick över elevhälsans kommande utmaningar.

Samtalet äger rum i SLS hus samt via Zoom fredagen den 3 juni kl. 11.00–12.00. Kaffe serveras från kl. 10.30.

Det finns även möjlighet till efterföljande lunch i SLS restaurang till självkostnadspris, föranmälan sker till bokning@slsrestaurang.se.

TID: 3 juni, kl. 11.00–12.00.
PLATS: Svenska Läkaresällskapets hus, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm, med möjlighet till deltagande på distans via Zoom. 
ARRANGÖRER: Svenska skolläkarföreningen i samverkan med Svenska Läkaresällskapet
ANMÄLAN: För att delta på plats, anmäl dig till Josef Milerad josef.milerad@ki.se. För digital medverkan, anmäl dig via länken nedan: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZUsceCsrjosHNHIYGa79l_LCAoUIGFxqDrf