Autism- nya riktlinjer från SFBUP

SLS

Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri (SFBUP) i samarbete med Svenska Läkaresällskapet bjuder in till webinar den 20 april kl 12.00-13.00 på Zoom.

Nya riktlinjer för utredning av och insatser vid autism

Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri (SFBUP) har tagit fram riktlinjer för utredning av och insatser vid autism som syftar till att ge klinisk vägledning till personal inom BUP som arbetar med utredning och behandling. Då barn och ungdomar med autism har kontakt med andra delar av vården, med myndigheter, skola och fritidsverksamheter kan riktlinjerna vara av värde även för andra. Samverkan mellan olika verksamheter är central.

Riktlinjerna har som mål att motverka såväl över- som underdiagnostik av autism, främja evidensbaserade och individuellt anpassade insatser utifrån behov samt främja uppföljningar av funktionsförmåga, svårighetsgrad och vanligt förekommande psykiatrisk samsjuklighet.

Riktlinjerna är indelade i nivåer för stegvis vård vad gäller både utredning och insatser. Autism är en heterogen funktionsnedsättning och behov av vårdinsatser varierar mellan personer med autism. Behoven kan variera över tid och vissa utvecklingsskeden kan vara extra utmanande.
Kunskapen om autism har ökat under de senaste decennierna och vården behöver följa med i den utvecklingen.

Vården för barn- och ungdomar med autism är organiserad på olika sätt i olika sjukvårdsregioner i Sverige. I vissa regioner har BUP ansvar för diagnostik medan barn- och ungdomshabiliteringen ansvarar för behandling och habilitering, i andra regioner har BUP ansvar för hela vårdkedjan. SFBUP har valt att skriva riktlinjerna med utgångspunkt från vad vi ser som barnens och ungdomarnas behov och har medvetet valt att inte gå in i organisationsfrågor.

Riktlinjerna finns att ta del av här och presenteras av de som ingått i skrivargruppen. Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor via chatt.

Medverkande:
Peik Gustafsson, specialist i barn- och ungdomspsykiatri, överläkare, med dr, docent, universitetslektor, Barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård, Region Skåne och Avdelningen för barn- och ungdomspsykiatri, Medicinska fakulteten, Lunds universitet
Eric Zander, leg psykolog, med dr, Cereb AB och Barn- och ungdomspsykiatri, Center of Neurodevelopmental Disorders (KIND), Centrum för psykiatriforskning, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm och Karolinska Institutet
Sebastian Lundström, leg psykolog, med dr, Barn- och ungdomspsykiatri, Region Skåne och Gillbergcentrum, Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi, Göteborgs Universitet

Moderatorer:
Maria Unenge Hallerbäck, vetenskaplig sekreterare SFBUP, med dr, klinisk lektor, Örebro universitet och överläkare, BUP, Region Värmland
Anne- Katrin Kantzer, styrelseledamot SFBUP, med dr, specialist i barn- och ungdomsmedicin och barn- och ungdomspsykiatri, chefsöverläkare och medicinskt ledningsansvarig, BUP NU-sjukvården

TID: 20 april 2021 kl 12.00-13.00 på Zoom
ANMÄLAN & LÄNK TILL MÖTET: https://zoom.us/webinar/register/WN_D0nQTJzbRbiF9ZadQuZBTA
KONTAKTPERSON: Maria Unenge Hallerbäck, maria.unenge.hallerback@regionvarmland.se
ARRANGÖR: Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri (SFBUP) i samarbete med Svenska Läkaresällskapet

Har du inte möjlighet att delta via Zoom kan du se mötet i efterhand på SLS Youtube-kanal.

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.