Tre forskare delar på Lennmalms pris 2023

Svenska Läkaresällskapet belönar Rasmus Berglund, Paula Nordling och Sinja Kristiansen med Lennmalms pris 2023.

Priset belönar yngre forskare för förtjänstfulla arbeten över ämnen, tillhörande det neurologiska, försäkringsmedicinska eller syfilidologiska forskningsområdet.

Rasmus Berglund, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet samt ST-läkare, Karolinska Universitetssjukhuset, belönas för sina insatser inom det neurologiska forskningsområdet. Hans studier har visat på betydelsen av autofagi för läkning av skador vid inflammation i nervsystemet i experimentella modeller för multipel skleros. Han har visat att autofagimaskineriet minskar med ökande ålder med sämre återhämtning efter neuroinflammatoriska skov och att autofagistimulerande ämnen kan återställa dessa funktioner. I förlängningen kan detta ha stor betydelse för förståelsen av progressiv MS, som debuterar i högre åldrar, samt ge incitament för behandling av denna process.

Paula Nordling, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Göteborgs universitet samt ST-läkare i Socialmedicin, Göteborg, belönas för hennes försäkringsmedicinska studier med inriktning på läkares arbete med sjukskrivning av patienter med vanlig psykisk ohälsa. Med fokus på arbetsförmågebedömning samt på samverkan med sjukskrivna personers arbetsgivare, har Paula ökat kunskapen inom områden där kunskap i stor utsträckning tidigare har saknats.

Sinja Kristiansen, specialistläkare på Hudmottagningen, Skånes Universitetssjukhus, belönas för insatser inom det syfilidologiska forskningsområdet där hennes utmärkta avhandlingsarbete bland annat fokuserar på den sexuellt överförda infektionen humant papillomvirus (HPV). I avhandlingen analyseras till exempel förekomsten av HPV, olika HPV-typer och i vilken utsträckning HPV bidrar till penil intraepitelial dysplasi och peniscancer. Fynd av HPV och virusaktivitet i peniscancertumörer pekar på HPV:s roll i cancerutvecklingen och styrker därmed vikten av HPV-vaccination för pojkar.

Priset delas ut under Svenska Läkaresällskapets Årshögtid den 24 oktober 2023. Pristagarna belönas med 25 000 kronor samt Lennmalms silvermedalj.

Om Lennmalms pris
Priset delas ut vartannat år och belönar yngre forskare för förtjänstfulla arbeten över ämnen, tillhörande det neurologiska, försäkringsmedicinska eller syfilidologiska forskningsområdet.

Fotocollage: Rasmus Berglund (Fotograf: Ulf Sirborn), Paula Nordling (Fotograf: Gunnar Jönsson), Sinja Kristiansen (Fotograf: Privat).