Läkare för miljön belönas med Smers etikpris 2023

Läkare för miljön tilldelas Smers etikpris 2023 för deras värdefulla arbete med att lyfta vårdens ansvar i klimatomställningen, engagera vårdpersonal för klimat- och miljöfrågor samt spridandet av kunskap om kopplingen mellan hälsa och klimat.

Föreningen Läkare för miljön har funnits i drygt 30 år och verkar för att främja en samhällsutveckling för god livsmiljö och folkhälsa för dagens och morgondagens generationer. I det arbetet ingår att försöka påskynda utvecklingen mot ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt uthålligt samhälle. Föreningen har gjort det bland annat genom att föra fram vetenskapligt grundade principer och kunskaper om samband mellan miljöfaktorer och hälsa och på senare år har klimatkrisen och dess inverkan på människors hälsa kommit allt mer i fokus.

Maria Wolodarski ordförande i Läkare för miljön samt ordförande i SLS arbetsgrupp för klimat, hälsa och hållbar sjukvård är hedrad och glad över priset.

– Att i och med detta pris bli uppmärksammade av ett organ som har som uppgift att bedöma konsekvenser för människovärdet och den mänskliga integriteten ser vi som väldigt betydelsefullt, då vi föreställer oss och befarar att dessa, utöver hälsopåverkan av klimatförändringar, kan komma att påverkas om vi inte påskyndar en omställning, säger Maria Wolodarski.

Smers etikpris instiftades 2015 och delas ut årligen till person eller grupp som har gjort en särskild insats för att lyfta medicinsk-etiska frågor i Sverige.

Läs mer om Läkare för Miljön

Hållbarhetsgudie för läkare (2022)

Hållbarhetsguide med tips och inspiration för att optimera läkares miljö- och klimathänsyn i det kliniska arbetet.