Publicerat

2020-11-06 Läkartidningen
Hälsosamma levnadsvanor räddar liv

Tobias Alfvén, ordförande SLS, Anna Kiessling, ordförande SLS kommitté för prevention och folkhälsa tillsammans med de andra professionsorganisationerna i Läkartidningen; att stöd för förändring av ohälsosamma levnadsvanor gynnar både individen och samhället.

 2020-06-17 Dagens Medicin
”Kunskapen om levnadsvanornas roll måste synliggöras”I en pandemi kan konsekvenserna av ohälsosamma levnadsvanor bli dramatiska, skriver Anna Kiessling, ordförande i Svenska Läkaresällskapets kommitté för prevention och folkhälsa tillsammans med andra debattörer i Dagens Medicin.