Aktuella frågor

Kommittén för prevention och folkhälsa arbetar för att levnadsvanor, primär och sekundär prevention av kroniska sjukdomar och folkhälsa utvecklas inom hälso- och sjukvården och i samhället.Här samlar vi aktuella frågor som kommittén arbetar med.

2020-10-06
Dialogmöte om de globala rekommendationerna för fysisk aktivitet

Anna Kiessling, ordförande i svenska Läkaresällskapets (SLS) kommitté för prevention och folkhälsa samt projektledare för SLS Levnadsvaneprojekt tillsammans med Eva Zeisig, ledamot i SLS kommitté för prevention och folkhälsa och mångårig medarbetare i Levnadvaneprojektet medverkar i dialogmöte med Folkhälsomyndigheten med anledning av att WHO reviderar de globala rekommendationerna för fysisk aktivitet. 

Läs mer


G
oda levnadsvanor - Stark mot covid-19, stark för livet
Det finns det ett starkt samband mellan socioekonomiska faktorer, levnadsvanor och ohälsa. Vid samhällskriser tenderar redan socioekonomiskt utsatta grupper att drabbas hårdare än andra. De starka sambanden mellan levnadsvanor och kroniska sjukdomar som i sig innebär hög risk att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19 gör också att det nu är dags att ta ett krafttag för goda levnadsvanor i hela befolkningen.