Kommittén för Prevention och Folkhälsa

Syftet är att verka för att arbetet med levnadsvanor, primär och sekundär prevention av kroniska sjukdomar och folkhälsa utvecklas inom hälso- och sjukvården och i samhället.

Ledamöter:
Anna Kiessling, kardiologi, Stockholm (ordförande)
Margareta Kristenson, socialmedicin, Linköping
Åsa Thurfjell, allmänmedicin, Stockholm
Eva Zeisig, ortopedi, Stockholm
Ingmar Skoog, psykiatri, Göteborg
Mats Börjesson, kardiologi och idrottsmedicin, Göteborg

Adjungerad
Martin Nilsson, Kuf-representant

Syfte & Mål