Kommittén för Prevention och Folkhälsa

Syftet är att verka för att arbetet med levnadsvanor, primär och sekundär prevention av kroniska sjukdomar och folkhälsa utvecklas inom hälso- och sjukvården och i samhället.

Ordförande
Anna Kiessling - docent i kardiologi, Universitetslektor, Överläkare, Stockholm

Ledamöter
Margareta Kristenson - professor emerita, överläkare i socialmedicin, Linköping
Åsa Thurfjell - specialist i allmänmedicin, Stockholm
Eva Zeisig - specialist i ortopedi, överläkare Stockholm
Sixten Elén - representant SLS Kandidat och underläkarförening

Syfte & Mål
Preventionsdagar på SLS