Seminarier/webbinarier

Här samlar vi aktuella seminarier/webbinarier från Levnadsvaneprojektet

3 december 2020

Alkoholfri operation - del 2

Vid det andra mötestillfället den 3 december 2020 kl. 16.00-17.30 kommer vi att gå igenom olika vårdprogram, hur screening sker, ta del av patienter och personals upplevelser av samtal om alkohol inför operation, hur man kan arbeta med patienter som har ett beroende.

Se inspelningen

Länkar till vårdprogram mm
Stockholm
Länk till vårdgivarguiden där Stockholms regionala vårdprogram finns https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/halsoframjande-arbete/regionalt-vardprogram-ohalsosamma-levnadsvanor/

Alkoholfri operation: https://vardgivarguiden.se/installningar/soksida/?searchType=1&query=alkoholfri%20operation

Skåne
Kortversion inför operation/vårdprogram: https://vardgivare.skane.se/siteassets/1.-vardriktlinjer/regionala-vardprogram---fillistning/vardprogram-i-praktiken---levnadsvanor-infor-operation.pdf

Regional riktlinje: https://vardgivare.skane.se/siteassets/1.-vardriktlinjer/regionala-riktlinjer---fillistning/regional-riktlinje-for-rok--och-alkoholfri-operation.pdf

2 december 2020

Fysisk aktivitet för årsrika

Svenska Läkaresällskapets Levnadsvaneprojekt arrangerar ett webbinarium den 2 december kl. 16.30 - 18.15 under rubriken; Fysisk aktivitet för årsrika - en fysiskt aktiv livsstil är inte ålderskänslig - tvärtom. Det är aldrig försent!

Vi kommer bland annat att få ta del av aktuell forskning kring fysiologiska effekter av fysisk aktivitet för årsrika, lysssna till företrädare från den av regeringen tillsatta kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet, råd från professionen om hur du kan hålla dig fysiskt aktiv hela livet samt lyssna till två årsrika individers olika perspektiv och erfarenheter om betydelsen av ett fysiskt aktivt liv för bästa möjliga hälsa.
Se inspelningen

 

18 november 2020

Alkoholfri operation - del 1

SLS Levnadsvaneprojekt och Stark för Kirurgi – Stark för livet arrangerade den 18 november en webbaserad utbildning om Alkohol inför operation.
Vid det första mötestillfället presenterades hur alkoholkonsumtionen ser ut i Sverige, patofysiologi, riskökning vid alkoholbruk, resultat av alkoholstopp och i vilken grad arbetet är implementerat inom opererande kliniker.
Se inspelningen

 Enkät Alkoholfri op 2020

 

 

 

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.