Förslag till innehåll och utformning av SK-kurs i levnadsvanearbete

Förslaget relaterar till delmål STb2 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:8) om läkarnas specialiseringstjänstgöring.

SLS kommitté för prevention och folkhälsa har uppdaterat dokumentet 2022, den första versionen av publicerades 2016, efter en workshop som SLS Levnadsvaneprojekt anordnade för landets studierektorer för ST-utbildningar.

Förslag till innehåll och utformning av SK-kurs i levnadsvanearbete
Uppdaterad 2024-01-05