Vilka komplikationer?

Det finns talrika publikationer om rökning och operationskomplikationer. En nyare meta-analys inkluderar 107 originalartiklar publicerade januari 2000 till oktober 2011 avseende relationen mellan rökning och postoperativa komplikationer inom 30 dagar[i]. De mest frekventa komplikationerna är

  • sårläkningsproblem
  • lungkomplikationer

I denna meta-analys är preoperativ rökning sammantaget associerat till 52 % fler postoperativa komplikationer. (RR) på 1,52 och 95 % (CI) på 1,33 till 1,74.  

               Rökning och postoperativa komplikationer

Typ av komplikation

Ökning komplikationer

RR

CI

Sårkomplikationer

115 %

2,15

1,87–2,49

Lungkomplikationer

73 %

1,73

1,35–2,23

Generella infektioner

54 %

1,54

1,32–1,79

Intensivvård

60 %

1,60

1,14–2,25

RR = risk-ratio
CI = Konfidensintervall

Samma mönster ses i en svensk kohortstudie på fotledsfrakturer där rökning är associerat med 30 % komplikationer mot 20 % för icke-rökare. Bland allvarligare infektioner är skillnad större mellan rökare och icke-rökare 5 % jämfört med 1 % (p<0,01).[ii]

Vilka komplikationer ökar vid alkohol?
Vid riskfyllt alkoholintag ses på samma sätt en betydligt ökad komplikationsrisk vid operation inklusive ökad mortalitet. Alkoholens association till operationskomplikationer är frekvent publicerat. I en meta-analys med 55 originalartiklar publicerade under perioden januari 2000 till oktober 2011 är de mest frekventa komplikationerna inom 30 postoperativa dagar[iii]:

  • Lungkomplikationer
  • Generella infektioner

Sammantaget ökar risken för postoperativa komplikationer med 56 % i denna meta-analys (RR = 1,56 CI: 1,31–1,87).  

                       Alkohol och postoperativa komplikationer

Typ av komplikation

Ökning komplikationer

RR

CI

Lungkomplikationer

80 %

1,80

1,30 – 2,49

Generella infektioner

73 %

1,73

1,32 – 2,28

Sårinfektioner

23 %

1,23

1,09 – 1,40

Intensivvård

29 %

1,29

1,03 – 1,61

Förlängd sjukhusvistelse

24 %

1,24

1,18 – 1,31

Postoperativ dödlighet

168 %

2,68

1,50 – 4,78

RR = risk-ratio
CI = Konfidensintervall 

Det vill säga att operation av rökare och riskfyllt drickande patienter är förenat med både statistisk och klinisk betydande ökad risk för postoperativ morbiditet, och för sistnämnda grupp också stor ökad mortalitet. Det väcker till eftertanke att vid elektiva operationer kan ett stort antal komplikationer förebyggas vid rök- och alkoholfri operation. 

”Det väcker till eftertanke att vid elektiva operationer kan ett stort antal komplikationer förebyggas vid rök- och alkoholfri operation”

 

Läs mer;

Bakomliggande mekanismer


[i] Grønkjær M, Eliasen M, Skov-Ettrup LS, Tolstrup JS, Christiansen AH, Mikkelsen SS, Becker U, Flensborg-Madsen T. Preoperative smoking status and postoperative complications: a systematic review and meta-analysis. Ann Surg 2014;259:52-71

[ii] Nåsell H, Ottosson CTörnqvist HLindé JPonzer S. The impact of smoking on complications after operatively treated ankle fractures--a follow-up study of 906 patients. J Orthop Trauma 2011;25:748-55

[iii] Eliasen M, Grønkjær M, Skov-Ettrup LS, et al. Preoperative alcohol consumption and postoperative complications: a systematic review and meta-analysis. Ann Surg. 2013;258:930-42