Sammanfattning; Att göra, att inte göra

Rökfri elektiv operation

(Evidensnivå 1A[i])

Att göra:

Använd det intensiva 6-8 veckors programmet med stödmedicinering perioperativt.

Det medför:

- Högsta frekvensen av rökstopp bland operationspatienter
- Halvering av komplikationer postoperativt
- Hög andel fortsätter vara rökfria på lång sikt

Gör inte:

Kortare intervention leder inte till säker kirurgisk riskreduktion. Oavsett struktur, varaktighet och farmakologiskt stöd reducerar denna typ av intervention tyvärr inte den höga komplikationsfrekvensen bland rökare. Dessutom medför kort intervention bara ringa/ingen slutaröka-effekt för operationspatienter.

Alkoholfri elektiv operation

(Evidensnivå 1A[ii])

 Att göra: 

Använd det intensiva 4-8 veckors programmet med stödmedicinering preoperativt.

Det medför:

- Högsta frekvens av alkoholstopp bland operationspatienter
- Halvering av komplikationer postoperativt 
- Alkoholrelaterad försämring av organfunktion minskar inför operationstillfället (immunkapacitet, hjärtats pumpfunktion, blödningstid och kirurgiska stress-respons).
– Eventuell möjlig långtidseffekt på alkoholintaget är ännu inte undersökt.

Gör inte:

Använd inte korttidsintervention, då denna inte visat sig vara effektiv (evidensnivå 2).

Läs mer; 

Rökning, alkohol och ökad risk för operationskomplikationer

 


[i]  Thomsen TVillebro NMøller AM. Interventions for preoperative smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Mar 27 ;( 3):CD002294.

[ii] Egholm JW, Adami J; Möller AM, Tönnesen H. Cochrane Review  – submitted 2017 (uppdaterar Oppedal KMøller AMPedersen BTönnesen H. Preoperative alcohol cessation prior to elective surgery. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Jul 11 ;( 7):CD008343.