Effekter av intervention

...den första randomiserade interventionsstudien om rökning publicerad först 2002

Trots tidig identifikation av sambanden mellan rökning och operationskomplikationer blev den första randomiserade interventionsstudien om rökning publicerad först 2002[i], och den första om alkohol kom några år tidigare, 1999[ii]. Inom ramen för Levnadsvaneprojektet har Hanne Tönnesen och medarbetare här genomfört en systematisk review av randomiserade studier på området. I denna systematiska review från 2016 finns totalt 9 randomiserade interventionsstudier om olika sluta-röka-programs effekt på komplikationer[iii]. Detta är två mer än den senaste Cochrane review. I relation till alkohol finns tre randomiserade interventionsstudier om perioperativ alkoholintervention, vilket är en studie mer än den senaste Cochrane review2. Se resultaten av denna studies sökstrategi avseende:

Läs mer; Effekt på komplikationer


[i] Møller AM, Villebro N, Pedersen T, Tönnesen H. Effect of preoperative smoking intervention on postoperative complications: a randomized clinical trial. Lancet 2002; 359:114-7

[ii] Tönnesen H, Rosenberg J, Nielsen HJ, Rasmussen V, Hauge C, Pedersen IK, Kehlet H. Effect of preoperative abstinence on poor postoperative outcome in alcohol misusers: randomised controlled trial. BMJ 1999; 318:1311-6

[iii] Tønnesen H, Raffing R, Svane K, Lauritzen JB, Lauridsen SV, Thind PO, Wernerman SO, Fagerlund ML, Wiksell 
R, Berman AH, Combalia A, Lozano L,  Fernández-Valencia JA, Santiñà M, Adami J, Spies CD Lifestyle intervention in the perioperative process through digital service - Clinical Evidence and Knowledge Syntheses on hip and knee surgery. Scientific report: European Union’s Horizon 2020 research and innovation program, No 727558; 2017.