Enkätresultat-Levnadsvanor inför operation

År 2015 gjorde vi inom ramen för Levnadsvaneprojektet, Stark för kirurgi - stark för livet. en enkätundersökning som vi skickade till verksamhetschefer inom ortopedi, kirurgi och gynekologi i Sverige med syftet att ta reda på: "Hur patientarbetet rörande levnadsvanor inför kirurgi ser ut". En uppföljande enkät gjordes 2020. Nedan finner du resultaten i sin helhet för respektive år.