Film "Guldkorn för alla"

Svenska Läkaresällskapet har tagit fram kortfilm (2023) för att uppmärksamma fakta och råd för hälsosamma levnadsvanor vid samtidig psykisk ohälsa. Målgruppen är patienter och närstående med målet att stödja fler till en förbättrad hälsa.

Filmen finns även i en version som är anpassad för att visas på TV-skärmar i väntrum. Filmen har ett långsammare tempo och är utan musik.

Om ni är intresserad av att visa filmen mejla jaana.logren@sls.se