Förslag till innehåll och utformning av SK-kurs i levnadsvanearbete

- Förslaget relaterar till delmål STb2 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:8) om läkarnas specialiseringstjänstgöring.

Uppdaterad 2022-03-11

SLS kommitté för prevention och folkhälsa har under vintern 2022 arbetat fram en uppdaterad version av dokumentet ”Förslag till innehåll och utformning av SK-kurs i levnadsvanearbete - relaterar till delmål STb2 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:8) om läkarnas specialiseringstjänstgöring.
Den första versionen av publicerades under hösten 2016 efter en workshop som SLS Levnadsvaneprojekt anordnade för landets studierektorer för ST-utbildningar.

Länk till: Förslag till innehåll och utformning av SK-kurs i levnadsvanearbete