Rapport Klinisk revision

Hur vet och säkerställer vi att hälso- & sjukvårdens resurser går till bra och säker vård till dem som behöver dem mest? Professionsbaserad klinisk revision kan vara svaret. Ett system där professionella grupper regelbundet granskar hälso- & sjukvårdens verksamheter på plats runt om i landet och som involverar patient-, anhörig- och medborgarinflytande.

Under våren 2018 utfördes en medicinsk revision vid Hjärtlungkliniken Universitetssjukhuset i Örebro. Revisionen skedde enligt en överenskommelse mellan Läkaresällskapet och verksamhetschefen för Hjärtlungkliniken i Örebro, Stella Cizinsky, och föregicks av en verksamhetsrevision med fokus på organisation, ledning, ekonomistyrning och personalfunktion utförd av Anders Nilsson 2018. Den utfördes fysiskt på Hjärtlungkliniken den 12-13 mars 2018 av Niklas Ekerstad, med dr, specialist i internmedicin och kardiologi och Claes-Göran Löfdahl, professor emeritus, specialist i internmedicin och lungmedicin. Besöket i Örebro föregicks av förberedelser utifrån bland annat studier av registerbaserade kvalitetsdata, i kardiologins fall i samarbete med Joakim Alfredsson, docent, specialist i internmedicin och kardiologi.

Läs mer i pressmeddelande 2018-06-28