En värdefull vård

SLS projekt som syftar till att analysera hälso- och sjukvårdens utveckling de senaste åren – styrformer, struktur, organisation och administration.

Vi menar att de systemförändringar som skett under senare år försvårar läkares möjligheter att arbeta i enlighet med sina yrkesetiska regler och Hälso- och sjukvårdslagens principer.
Vi har gått från en behovsstyrd till en efterfrågestyrd vård, vilket hotar behovs- och solidaritetsprincipen, som enligt riksdagens prioriteringsplattform ska vara överordnad kostnadseffektivitetsprincipen. Efterfrågestyrd vård kan dessutom leda till ökade kostnader.
Resultatet är en sjukvård som i allt mindre utsträckning tillgodoser patientens behov.

Arbetsgrupp

Karl Sallin, ordförande, ST-läkare i pediatrik, Stockholm, ledamot av SLS delegation för medicinsk etik och SLS nämnd

Peter Friberg, klinisk fysiolog, Göteborg, tidigare ordförande i SLS

Märit Halmin, anestesiolog, Stockholm, initiativtagare till Läkaruppropet

Rurik Löfmark, kardiolog, Gävle, tidigare ledamot av SLS delegation för medicinsk etik

Lollo Makdessi, gynekolog, Norrköping, initiativtagare till Läkaruppropet

Jonas Sjögreen, allmänläkare, Västerås

Rapport En Värdefull Vård

Sammanfattning En Värdefull Vård