Kommittén för kvalitetsutveckling

Bereder frågor som rör kvalitet och kvalitetsregister.

Arbetet i kommittén för kvalitetsutveckling syftar till att bereda frågor som rör kvalitet och kvalitetsregister. Kommitténs arbete inriktats främst på de
nationella kvalitetsregistren och deras relation till SLS och dess föreningar samt på den planerade förändringen i kvalitetsregistrens centrala styrning, som en projektgrupp utsedd av SKL och staten för närvarande arbetar med.

Kommittén arbetar nära NKRF, Nationella Kvalitets-Registerhållar-Föreningen för att etablera en plattform för fortsatt nära samarbeta mellan SLS och de Nationella Kvalitetsregistren.

Ledamöter
Ulf Haglund, Uppsala, ordförande
haglund.ulf@telia.com

Li Felländer-Tsai, Stockholm

Nina Nelson, Linköping

Pär Nordin, Östersund

Soffia Gudbjörnsdottir, Göteborg

Bo Norrving, Lund

Ola Rolfson, Göteborg