Kommittén för kvalitetsutveckling

Bereder frågor som rör kvalitet och kvalitetsregister.

Kommittén för kvalitetsutveckling har valt att avsluta sitt arbete fr.o.m. 2022-12-31. Vissa av de frågor som tidigare hanterades av kommittén har gått över till SLS delegation för medicinsk kvalitet.

--------

Arbetet i kommittén för kvalitetsutveckling syftar till att bereda frågor som rör kvalitet och kvalitetsregister. Kommitténs arbete inriktats främst på de
nationella kvalitetsregistren och deras relation till SLS och dess föreningar samt på den planerade förändringen i kvalitetsregistrens centrala styrning, som en projektgrupp utsedd av SKL och staten för närvarande arbetar med.

Kommittén arbetar nära NKRF, Nationella Kvalitets-Registerhållar-Föreningen för att etablera en plattform för fortsatt nära samarbeta mellan SLS och de Nationella Kvalitetsregistren