The Swedish Global Health Podcast

Under våren 2021 är det dags för nylansering av The Swedish Global Health Podcast.

Svenska Läkaresällskapets kommittée för global hälsa och Svenska Läkaresällskapets Kandidat- och Underläkarförening producerar tillsammans en podcast på ämnet global hälsa och hållbar utveckling.

Medlemmar från Kandidat- och Underläkarföreningen och Svenska Läkaresällskapets kommitté för global hälsa lyfter olika frågor inom global hälsa tillsammans med experter inom området. Diskussionerna handlar bland annat om de globala målen och hur arbetet organiseras internationellt, men också om vad var och en kan göra för att bidra till jämlik hälsa och hållbar utveckling.

Målet med podcasten är att engagera, inspirera och bidra med kunskap kring global hälsa. Vill du veta mer om podcasten eller har tips på framtida ämne som vi bör ta upp, hör gärna av dig på globalhalsa@slskuf.se

Första avsnitten kommer ingå i en serie vid namn Global Health 101.
Håll utkik på hemsidan och våra sociala medier för nya avsnitt!