Internationellt arbete

Introduktion
Internationellt arbete sträcker sig från akuta medicinska insatser till administrativt och strategiskt arbete med att t.ex. bygga upp ett fungerade hälsovårdssystem. Att bidra på plats med kunskap och utbildning ger ett internationellt perspektiv, en styrka som även kan användas dagligen inom svensk sjukvård. 

Om man vill arbeta utomlands finns möjligheter att praktisera under läkarutbildningen och framförallt arbeta efter AT. Innan en avresa kan det vara bra att fundera igenom varför man åker, vilka man åker med och om arbetet man ska utföra kommer vara något man står för. Mycket kan ställas till sin spets när man i vissa fall arbetar ensam i en annan kultur med till viss del andra hjälpmedel än hemma. 

Om man vill arbeta med detta i Sverige finns bland annat Sida men även organisationer som bland annat ger vård åt papperslösa.  

Etiska riktlinjer
Att befinna sig i en annan kontext och arbeta med att ge vård kan sätta stor press på individen. Förutom annorlunda medicinska frågeställningar kan man ställas inför etiska val som man aldrig mött tidigare. I vissa fall är man ensam och har inte samma möjligheter till diskussion som hemma. 

God läkaretik är en grundpelare för alla läkare. FN skapade 1948 Genèvedeklarationen- globala etiska riktlinjer för läkare som baserar sig på den Hippokratiska eden. Många organisationer som erbjuder internationellt arbete ger även kurser i global hälsa vilket ger en bra bas och bidrar till ökad förståelse för den större kontexten. Därutöver bör den som skall arbeta i annan kultur inhämta kunskap om lokala traditioner och riktlinjer.

Arbetsgivare och organisationer


Litteratur

”Oxford handbook of Tropical medicine” 2014 Edited by A Brent mfl. Oxford University Press 2014  

WHO ”Hospital care for children” Finns även i pdf >>
MSF: Clinical guidelines Finns även i pdf >>
”Where there is no doctor: A village health care handbook” 1992 updated 2013 Werner mfl.  Finns även i pdf >> 

Maternal & Child Health Care: a practical manual for hospitals worldwide 

Riktlinjer och guidelines


Sphere minimum standards för hälsa, nutrition, vatten >>
 

CHS Alliance, fd HAP Humanitarian Accountability Partnership+People in Aid >>


IMCI riktlinjer >> 


CDA: Do No Harm- conflict sensitivity handbook >>  

Conflict Sensitivity Consortium >>