Forskning

Global hälsa-forskning är erkänt svårt att definiera, och på de flesta institutioner saknas en tydlig hemvist för alla de ofta väldigt olika forskargrupper, projekt och miljöer som ryms under samlingsnamnet global hälsa. Vi har därför här försökt samla relevanta länkar till respektive universitet, men alla synpunkter och kompletteringar är varmt välkomna!