Forskning

Relevanta länkar

Global hälsa-forskning är erkänt svårt att definiera, och på de flesta institutioner saknas en tydlig hemvist för alla de ofta väldigt olika forskargrupper, projekt och miljöer som ryms under samlingsnamnet global hälsa. Vi har därför här försökt samla relevanta länkar till respektive universitet, men alla synpunkter och kompletteringar är varmt välkomna!

Umeå

Global hälsa
Epidemiologi och global hälsa

Göteborg

Forskning

Lund

Socialmedicin och global hälsa

Linköping

Forskning

Örebro

Global hälsa och hälsoekonomi
Public Health Economics and Research - for Practice, Policy and Politics (PHEAR-3P)

KI

The Centre for Global Health
Global Health, HIV and SRHR
Research at PHS
Global Health: Health Systems and Policy
Global Health Interventions and Evaluation
ISAC - Injuries' Social Aetiology and Consequences
Centre for Research on Health Care in Disasters

Uppsala

Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Finansiering

Minor Field Studies

Vetenskapsrådet

Projektbidrag inom utvecklingsforskning (tidigare U-forsk)

Sida

Stöd till forskning