For international colleagues

Kommitten för Global hälsa, Svenska Läkaresällskapet, har för avsikt att genom kollegial samvaro och inbjudan till aktiviteter bidraga till välkomnadet av nyanlända utländska kollegor och vårdpersonal.

The committe of Global Health, Swedish Association of Medicine, aims to welcome newly arrived colleagues and health personnel from outside Sweden through various activities and collegial meetings.