Equalis – för hög kvalitet i svensk medicinsk diagnostik

SLS är delägare i Equalis AB som verkar för patientsäker diagnostik genom rättvisande och jämförbara analysresultat.

Equalis verksamhet bygger på extern kvalitetssäkring, utbildning, standardisering och kvalitetsutveckling och erbjuder som ackrediterad arrangör av extern kvalitetssäkring ett hundratal olika kvalitetssäkringsprogram inom laboratoriemedicin samt inom bild-och funktionsmedicin.

Årligen anordnas utbildningsdagar inom varje område, där både deltagare i kvalitetssäkringsprogrammen och andra intresserade inbjuds att delta.

Equalis deltar i kvalitetshöjande projekt, både nationellt och internationellt, ger ut rekommendationer för harmonisering och kvalitetsförbättring av undersökningsmetoder, samt tillhandahåller kalibrator- och kontrollmaterial för försäljning.

Inom det skandinaviska samarbetet i SKUP arrangeras utprövningar av patientnära laboratorieutrustning. Syftet med utprövningarna är att ta fram objektiv information om utrustningens analyskvalitet och användarvänlighet, till exempel som hjälp vid upphandling av utrustning till primärvården.

Om Equalis

Equalis AB drivs som ett aktiebolag med Sveriges kommuner och regioner (52%), Institutet för Biomedicinsk Laboratorievetenskap (24%) och Svenska Läkaresällskapet (24%) som ägare. Verksamheten administreras från kontoret i Uppsala och bedrivs i nära samarbete med expertgrupperna som är rådgivande i medicinska och tekniska frågor inom respektive verksamhetsområde.

Equalis bildades som ett projekt 1992 under namnet SEQLA. Sedan dess har verksamheten utvecklats från att omfatta ett fåtal program inom klinisk kemi till dagens breda sortiment. 1995 blev SEQLA bolag och bytte namn till Equalis.

Internationell samverkan är viktig för kvalitetsutvecklingen och för att få ett större statistiskt deltagarunderlag till kvalitetssäkringsprogrammen. Därför deltar Equalis i aktivt samarbete med andra arrangörer av extern kvalitetssäkring, framför allt i Norden och i övriga Europa. Equalis förmedlar deltagande i vissa av de andra arrangörernas kvalitetssäkringsprogram samt initierar och deltar i gemensamma kvalitetsutvecklingsprojekt.

 

VD

Helene Sténhoff

Styrelse

Equalis arbete leds av en styrelse som består av representanter för ägarna.

Hans Karlsson, styrelsens ordförande
Sveriges kommuner och regioner

Soheir Beshara
Svenska Läkaresällskapet

Eva Nylander
Svenska Läkaresällskapet

Mari Forslund
Sveriges kommuner och regioner

Pia Näsvall
Sveriges kommuner och regioner

Maysae Quttineh
Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap

Roine Hernbrand
Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap