Rapporter

Här samlar vi rapporter och information om eHälsa


Vision e-hälsa 2025

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter.
Vision e-halsa 2025 överenskommelse
Strategin för genomforande av vision e-hälsa


E-hälsomyndigheten

Publicerade rapporter från E-hälsomyndigheten.


Socialstyrelsen

Erbjuder verktyg för en ändamålsenlig och strukturerad dokumentation i vård och omsorg.


Socialdepartementet

Nationell e-halsa strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg


Störande eller stödjande? Om eHälsosystemens användbarhet 2013

Kommunal, Sveriges läkarförbund, Svenska Läkaresällskapet, Svensk sjuksköterskeförening och Vårdförbundet har tillsammans undersökt hur eHälsosystemens användbarhet kan förbättras. Arbetet har finansierats av Socialdepartementet.


Resurser

Lästips för en hållbar digitalisering inom vården