Göran Petersson om ny tilläggsspecialitet

Det finns många nya digitala vårdsystem. De flesta skulle aldrig klara en evidensprövning, menar Göran Petersson, professor i hälsoinformatik, och föreslår en ny tilläggsspecialitet i en intervju med Dagens Medicin.

Dagens Medicin 2021-02-08

– De läkare som närmast kan bli aktuella för utbildningen är till exempel de som arbetar mycket med kvalitetsregister vid sidan av klinisk verksamhet. Många jobbar redan med klinisk informatik utan att kalla det så, säger han.

Förutom senior professor i hälsoinformatik vid Linnéuniversitetet i Kalmar, är Göran Petersson bland annat ordförande för Svenska läkaresällskapets kommitté för e-hälsa. På uppdrag av kommittén skickade han i december en fråga till Socialstyrelsens nationella vårdkompetensråd om hur vårdens digitala kompetens ska säkerställas i framtiden. Samtidigt föreslog han att inrättandet av den nya tilläggspecialiteten: Klinisk informatik.

En tilläggsspecialitet är hälften så lång som en ST och ett tillägg till en färdig specialistutbildning.

– Problemet i vården är inte brist på teknik utan på digital kompetens. Det skapas program och lösningar som aldrig granskas eller utvärderas. Det är inte bara vården som ska vara evidensprövad för patientens bästa utan även vårdens digitala system, säger Göran Petersson till Dagens Medicin för att förklara vikten av den nya specialiteten.

Läs mer