SLS Webbinarserie om vårdplatsbristen

SLS arrangerade under våren 2023 en webbinarserie i tre delar om vårdplatsbristen. Webbinarierna och presentationerna finns samlade på denna sida.

Vårdplatser finns men bemanning saknas. Vad göra?


Del 1 den 19 april  - Vad vet vi?

I första delen gavs en bakgrund till problemet genom att IVO presenterade fynden från granskningen av akutsjukhusen som genomfördes under 2022. Vidare presenteradse forskningsresultat som belyser vilken effekt bristen på bemannade vårdplatser har på mortaliteten.

Vad vet vi om vårdplatsbristen - Björn af Ugglas

Lärdomar från granskning av akutsjukhus - IVO

Vårdplatsbrist del 1

Del 2 den 3 maj - Etisk stress; utlösande och skyddande faktorer

Vårdplatsbrist är en resursbrist som kan leda till etisk stress. Vilket är kunskapsläget idag och vad finns det för handlingsalternativ på olika organisatoriska nivåer? 

Vårdplatsbrist och etisk stress - Erica Falkenström

Etisk stress hos sjukvårdspersonal (vid kriser och katastrofer) - Martina Gustavsson

Vårdplatsbrist del 2

Del 3 den 30 maj  - Hur ser vägen framåt ut?

Hur kan vi arbeta med de resurser vi har tillgång till och inte bara tala om vad vi önskar att vi hade tillgång till? I detta webbinar lyfts tre goda exempel fram.

Se verkligeheten som den är - Martin Engström, hälso-och sjukvårdsdirektör Region Halland

Vårdplatsbrist del 3