Aktuella frågor i delegationen

Delegationen för medicinsk kvalitet bereder frågor om kvalitet i hälso- och sjukvården i vid mening. Här samlar vi aktuella frågor i delegationen.

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp
Kvalitetsdelegationen har under året arbetat med att samla information om personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp bland annat efter initiativ från en av SLS sektioner som önskar att SLS utreder och tar ställning i frågan.

Läs mer