Delegationen för medicinsk kvalitet

Ny delegation med uppdrag att bereda frågor rörande kvaliteten inom hälso- och sjukvården.

Arbetet med att forma den nya delegationen för medicinsk kvalitet påbörjades under hösten 2017. Fullmäktige 2017 beslutade att bilda delegationen, som ska bereda frågor rörande kvaliteten inom hälso- och sjukvården i vid mening. Därmed finns fasta delegationer för SLS alla kärnvärden. Karin Pukk Härenstam är tillförordnad ordförande och har utsetts av valberedningen på uppdrag av fullmäktige, och ingår i nämnden sedan oktober 2017.

Arbetet med att forma delegationen har påbörjats, i dialog med befintliga kommittéer. Planen är att starta delegationens arbete under våren 2018. Kommittéerna och sektionerna kommer inbjudas nominera kandidater till delegationen.

Utgångspunkten för delegationens arbete ska vara att lyfta det professionella perspektivet på kvalitet inom hälso- och sjukvården – varav ett särskilt centralt perspektiv är att sådant som innebär kvalitet och nytta för patienten och samhället inte alltid går att mäta.

Kvalitets och utvecklingsarbete i vården ska ske med samma ansats som annan kunskaputveckling, vara grundad på beforskade metoder samt utvärderas vetenskapligt så att de metoder som används utvecklas och anpassas till hälso-och sjukvården. Det är en del av den professionella rollen att ha kunskap om samt engagera sig hur hälso-och sjukvården organiseras, styrs och utvecklas.

 

Möt Karin Pukk Härenstam

”Hur fungerar systemet runt oss och vad kan man göra för att förbättra det och vården? De är frågor som alltid har intresserat mig”, säger Karin ”Kiku” Pukk Härenstam i senaste numret av SLS Aktuellt.

Läs mer om Karins drivkraft, engagemang och tankar kring det nya uppdraget som tf ordförande i delegationen för medicinsk kvalitet.

Först av allt: Inte skada!
Ur SLS Aktuellt 1/ 2018

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.