Delegationen för medicinsk kvalitet

Delegationen bereder frågor om kvalitet i hälso- och sjukvården i vid mening. Utgångspunkten för arbetet är att lyfta det professionella perspektivet på kvalitet.

Kvalitets- och utvecklingsarbete i hälso- och sjukvården ska ske med samma ansats som annan kunskaputveckling, vara grundad på beforskade metoder samt utvärderas vetenskapligt så att de metoder som används utvecklas och anpassas till hälso-och sjukvården. Det är en del av den professionella rollen att ha kunskap om samt engagera sig i hur hälso-och sjukvården organiseras, styrs och utvecklas.

Ordförande:
Karin Pukk Härenstam
karin.pukk-harenstam@sll.se

Ledamöter:
Gunnar Akner
Lars-Magnus Andersson
Lise-Lotte Risö Bergerlind
Sofia Dahlin
Ulf Haglund
Nina Nelson Follin
Carl Savage

Adjungerade:
Boel Gäre Andersson
Kandidat- och underläkarföreningen

Adjungerade från SLS kommittéer:
Mikael Hoffmann, kommittén för läkemedelsfrågor
Göran Petersson, kommittén för eHälsa
kommittén för säker vård

Delegationssekreterare:
Susann Asplund Johansson, SLS kansli
susann.asplund@sls.se

Arbetsordningen