Delegationen för medicinsk kvalitet

Delegationen bereder frågor om kvalitet i hälso- och sjukvården i vid mening. Utgångspunkten för arbetet är att lyfta det professionella perspektivet på kvalitet.

Kvalitets- och utvecklingsarbete i hälso- och sjukvården ska ske med samma ansats som annan kunskaputveckling, vara grundad på beforskade metoder samt utvärderas vetenskapligt så att de metoder som används utvecklas och anpassas till hälso-och sjukvården. Det är en del av den professionella rollen att ha kunskap om samt engagera sig i hur hälso-och sjukvården organiseras, styrs och utvecklas.

Ordförande:
Karin Pukk Härenstam, karin.pukk-harenstam@sll.se

Ledamöter:
Stina Gäre Arvidsson
Lise-Lotte Risö Bergerlind
Carl Savage
Johan Thor

Adjungerade:
Boel Gäre Andersson
Michael Bergström
Nils Karlsson, SLS kandidat- och underläkarförening

Adjungerade från SLS kommittéer:
Ulf Haglund, kommttén för kvalitetsutveckling
Mikael Hoffmann, kommittén för läkemedelsfrågor
Göran Petersson, kommittén för eHälsa
kommittén för säker vård

Delegationssekreterare:
Susann Asplund Johansson, SLS kansli, susann.asplund@sls.se

Arbetsordningen 

Möt Karin Pukk Härenstam

”Hur fungerar systemet runt oss och vad kan man göra för att förbättra det och vården? De är frågor som alltid har intresserat mig”, säger Karin ”Kiku” Pukk Härenstam i senaste numret av SLS Aktuellt.

Läs mer om Karins drivkraft, engagemang och tankar kring det nya uppdraget som tf ordförande i delegationen för medicinsk kvalitet.

Först av allt: Inte skada!
Ur SLS Aktuellt 1/ 2018