Tidigare från SLS om kunskapsstyrning

Tidigare från SLS om kunskapsstyrning

SLS har i flera remissvar men även i policyprogram och debatten uttalat sig om kunskapsstyrning. På denna sida hittar du länkar till dessa. SLS tar även själv fram olika typer av kunskapsstöd, till exempel inom SLS Levnadsvaneprojekt.

SLS ordföranderåd 10 februari 2021
På ordföranderådet gav Karin Pukk Härenstam, ordförande i SLS Kvalitetsdelegation, och Johan Thor, ledamot i Kvalitetsdelegationen, en introduktion till kunskapsstyrning. Lars Jerdén och Hàlfdàn Petursson berättade om sina erfarenheter av arbete i nationella arbetsgrupper.
Rapport från ordföranderådet
Powerpoint, Karin Pukk Härenstam & Johan Thor

Åtgärdsprogram för kunskapsutvecklingen inom framtidens hälso- och sjukvård
Svenska Läkaresällskapet och Kungl. Vetenskapsakademien har tagit fram ett åtgärdsprogram för den framtida universitetssjukvården som ett nav för kunskapsutvecklingen inom den samlade hälso-och sjukvården i landet.
Läs mer

SLS remissvar 2020-11-12
Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård – ett system, många möjligheter SOU 2020:36 (S2020/05621/FS)

SLS Remissvar 2017-10-19
Kunskapsbaserad och jämlik vård SOU 2017:48 (
S2017/03403/FS)

SLS Remissvar 2014-06-19
Ds 2014:9 En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst