Aktuella frågor i arbetsgruppen

Arbetsgruppen om kunskapsstyrning har i uppdrag att bereda olika policyfrågor som rör hälso- och sjukvårdens organisation och styrning. Här samlar vi aktuella frågor.

Arbetsgruppens enkät till SLS föreningar februari 2022
SLS arbetsgrupp om kunskapsstyrning har påbörjat en kartläggning av  regionernas gemensamma kunskapsstyrningssystem och hur SLS medlemsföreningar och sektioner kopplar in i detta system. Enkäten har skickats ut till ordföranden i SLS föreningar. Syftet med enkäten är att få tidig input till arbetsgruppen från medlemsföreningarna och sektionerna, och avgränsat i nuläge till hur föreningarna länkar in i systemet och den organisation som byggts upp. Enkäten omfattar även frågor om föreningarnas egna arbete med att ta fram kunskapsstöd ( t ex vårdprogram, rekommendationer, riktlinjer). Enkäten är fortfarande öppen. Kolla din inkorg och skicka in föreningens svar så snabbt som möjligt.

Rapport från ordföranderådet 10 februari 2022
Arbetsgruppen berättade om sitt arbete och höll i en diskussion med föreningarna om hur de arbetar med regionernhas kunskapsstyrningssystem. 

Ladda ned PowerPoint-presentation