Arbetsgrupp Kloka kliniska val

Med anledning av en motion i fullmäktige 2020 har en särskild arbetsgrupp utsetts med uppdrag att sondera förutsättningar för en kampanj strukturerad enligt modellen Choosing Wisely, anpassad efter svenska förhållanden, och i samarbete med relevanta aktörer.

Arbetsgruppen bildades under hösten 2020 och består av 8 läkare med bakgrund från olika specialiteter. Gruppen har i ett första steg, via intervjuer med företrädare från olika medlemsföreningar, initierat en kartläggning hur problemen gestaltar sig inom olika specialiteter och hur man kan tänka sig arbeta vidare med frågan. Vidare har man genomfört intervjuer med myndighetsföreträdare från ex SBU, IVO och representanter för chefläkare för att identifiera hur en eventuell kampanj i Sverige skulle kunna utformas och integreras med befintliga beslutsstrukturer. Gruppmedlemmar har också deltagit i internationella seminarier för att efterhöra erfarenheter från liknande projekt i andra länder.

Workshop 21 oktober

Den 21 oktober hölls en workshop på SLS kl. 10-15. Hur hanterar hälso- och sjukvården en vardag med en strid ström av nya riktlinjer?

Workshopen riktade sig till SLS medlemmar samt myndighetsföreträdare och andra relevanta aktörer med intresse av frågan. Medverkade gjorde bl.a Fredrik Svenaeus, professor i filosofi, Södertörns högskola samt Göran Stiernstedt, läkare, mångårig nationell utredare, Stockholm.

Här kan du ta del av inspelningen från dagen. 

Arbetsgrupp Kloka Kliniska val
Ordförande: Martin Serrander
Ledamöter: Mathias Axelsson, Christina Bergh, Stella Cizinsky, Herman Holm, Josabeth Hultberg, Karin Pukk Härenstam, Andreas Nyström