Hälsa & Sjukvård

Övergripande kvalitets- och säkerhetsfrågor

För en patientorienterad och behovsstyrd hälso- och sjukvård av
hög kvalitet, baserad på etiska principer och utformad på vetenskapliga
och professionella grunder

För en jämlik hälsa och en hälsofrämjande hälso- och sjukvårdHälsa och sjukvård

Ledning & styrning

Svenska Läkaresällskapet granskar skeenden och reformer i hälso- och sjukvården utifrån ett vetenskapligt och etiskt perspektiv, med patientens och samhällets bästa för ögonen.

Levnadsvanor

Målet är att minska hälsogapet och utveckla en jämlik hälsofrämjande vård som arbetar förebyggande med tidiga insatser.

Svenska Läkaresällskapets Hållbarhetspris 2020

Ta chansen och nominera en kollega till Svenska Läkaresällskapets nyinstiftade Hållbarhetspris senast den 3 augusti 2020. Pristagaren belönas med 25 000 kronor.

SLS klimatpolicy

SLS har antagit en policy för klimat, hälsa och hållbar sjukvård för att bidra till minskad klimatpåverkan och en hållbar hälso- och sjukvård.

Vikten av kollegial kvalitetsdialog i primärvården för bästa möjliga kvalitet

SLS presenterar rapport som beskriver en modell för kollegial kvalitetsdialog i primärvården. Modellen har testats på tre vårdcentraler.

SLS för en stärkt primärvård

SLS lanserar sju utvecklingsområden för en stärkt primärvård. Det är vårt bidrag i den diskussion och de arbeten som nu pågår för att reformera primärvå

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.