Hälsa & Sjukvård

Övergripande kvalitets- och säkerhetsfrågor

För en patientorienterad och behovsstyrd hälso- och sjukvård av
hög kvalitet, baserad på etiska principer och utformad på vetenskapliga
och professionella grunder

För en jämlik hälsa och en hälsofrämjande hälso- och sjukvårdLedning & styrning

Svenska Läkaresällskapet granskar skeenden och reformer i hälso- och sjukvården utifrån ett vetenskapligt och etiskt perspektiv, med patientens och samhällets bästa för ögonen.

Levnadsvanor

Målet är att minska hälsogapet och utveckla en jämlik hälsofrämjande vård som arbetar förebyggande med tidiga insatser.

Kommande händelser

Aktuellt

Uttalande angående Nivåstrukturering och Centralisering

Svenskt Kirurgiskt Råd har tillsammans med Svensk förening för anestesi och intensivvård inom Svenska Läkaresällskapet, gått ut med ett gemensamt uttalande.

SLS om framtidens primärvård

Myndigheter, politiker och läkare; alla är överens om att en utbyggd primärvård behövs.

Fokusområden

Enligt WHO kan sunda levnadsvanor förebygga 80 procent av all krans-kärlssjukdom och stroke, och 30 procent av all cancer.

Hög tid att göra upp med NPM

SLS kraftsamlar kring tre områden för en patientorienterad och behovsstyrd hälso- och sjukvård.

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.