Hälsa & Sjukvård

Övergripande kvalitets- och säkerhetsfrågor

För en patientorienterad och behovsstyrd hälso- och sjukvård av
hög kvalitet, baserad på etiska principer och utformad på vetenskapliga
och professionella grunder

För en jämlik hälsa och en hälsofrämjande hälso- och sjukvårdLedning & styrning

Svenska Läkaresällskapet granskar skeenden och reformer i hälso- och sjukvården utifrån ett vetenskapligt och etiskt perspektiv, med patientens och samhällets bästa för ögonen.

Levnadsvanor

Målet är att minska hälsogapet och utveckla en jämlik hälsofrämjande vård som arbetar förebyggande med tidiga insatser.

Kommande händelser

Aktuellt

På väg mot bättre och mer jämlik hälsa

Ny rapport summerar arbetet inom SLS Levnadsvaneprojekt och presenterar lärdomar och vägen framåt.

Framgångsfaktorer för Agenda 2030

SLS släpper konferensrapport som lyfter utmaningar och möjligheter i det fortsatta arbetet för en mer rättvis, jämlik hälsa och hållbar värld.

Kunskapslösningen

SLS och KVA har tagit fram ett åtgärdsprogram för den framtida universitetssjukvården som ett nav för kunskapsutvecklingen inom den samlade hälso-och sjukvården i landet.

Svensk sjukvård behöver läkarhjälp

Svenska Läkaresällskapets idéprogram för förbättrad hälsa och sjukvård. Läs, tänk och ta ställning du också. Hälso- och sjukvårdens framtid angår oss alla.

SLS för en stärkt primärvård

SLS lanserar sju utvecklingsområden för en stärkt primärvård. Det är vårt bidrag i den diskussion och de arbeten som nu pågår för att reformera primärvå

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.