Ge utsatta EU-medborgare rätt till likvärdig vård

Rätt till vård är en mänsklig rättighet som ska gälla ALLA - inte nästan alla.

Idag råder en oacceptabel godtycklighet kring hur den grupp som kallas utsatta EU-medborgare bemöts och hanteras i vården. År 2013 antog Sveriges riksdag en ny lag med innebörden att asylsökande och så kallade papperslösa har rätt till vård som inte kan anstå. Ett viktigt och bra beslut! Problemet är bara att lagen inte gäller alla. Lagens förarbeten säger att EU-medborgare kan omfattas av lagen, i undantagsfall. Vilka är då de där undantagen? I vilka situationer omfattas de av lagen? I de flesta regioner är det upp till varje läkare eller vårdinrättning att bestämma vad som gäller för EU-medborgare som saknar det europeiska sjukförsäkringskortet. I vissa fall nekas EU-medborgare vård helt och hållet. I andra fall får de skyhöga räkningar för nödvändig vård som mödravård, förlossning och akutvård. Inte bara är detta en kränkning av dessa personers grundläggande rättigheter och strider mot rätten till ickediskriminering -- det försätter också vårdpersonal i orimliga situationer där de förväntas bedöma människors juridiska status.

Detta måste ändras! Amnesty, Läkare i Världen, RFSU, Vårdförbundet, Svenska Läkaresällskapet, Sveriges stadsmissioner och Svensk sjuksköterskeförening kräver därför att regeringen:

  • Klargör att utsatta EU-medborgare som saknar det europeiska sjukförsäkringskortet har samma rätt till subventionerad hälso- och sjukvård som så kallade papperslösa patienter, och därmed omfattas av Lag (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. Detta ska gälla oavsett om EU-medborgarna vistats i Sverige under mer eller mindre än tre månader.

  • Uppdrar åt Socialstyrelsen att, i avvaktan på regeringens klargörande, omedelbart utfärda juridisk vägledning som klargör för sjukvårdsansvariga i regioner och landsting att utsatta EU-medborgare som saknar det europeiska sjukförsäkringskortet har samma rätt till subventionerad vård som så kallade papperslösa patienter.


Skriv under "Upprop Vård för alla"