Åsa Warnolf belönas för hennes etiska engagemang

Svenska Läkaresällskapet har beslutat att tilldela Åsa Warnolf specialist i urologi Svenska Läkaresällskapets etikpris ”Hippokratespriset 2020”.

Åsa Warnolf är verksam på urologen vid Skånes universitetssjukhus i Malmö och arbetar främst med urologisk cancer med ansvar även för den palliativa vården på avdelningen. Åsa belönas för sitt etiska engagemang och sin etiska röst i den kliniska vardagen. Prismotiveringen lyfter särskilt fram hennes förmåga att styra efter en etisk kompass när verksamheten tenderar att bli alltför produktionsinriktad och mekanisk gentemot patienter och medarbetare.

Prismotivering:
”Hippokratespriset går i år till Åsa Warnolf för hennes etiska engagemang och hennes etiska röst i den kliniska vardagen. Hon bidrar i sin verksamhet med ett etiskt fundament som kollegor och patienter har nytta av, och hon påminner sina kollegor om vikten att i vardagen styra efter en etisk kompass när verksamheten tenderar att bli alltför produktionsinriktad och mekanisk gentemot patienter och medarbetare. Utan behov av att lyfta fram sig själv tar hon långsamt plats, och vågar säga emot när det behövs. Hon personifierar på så vis det etiska samvete sjukvården så väl behöver”.

Om Hippokratespriset
Hippokratespriset belönar och uppmärksammar etiskt förhållningssätt i det kliniska vardagsarbetet. Pristagaren belönas med 10 000 kronor och Clarence Blomquist-medaljen i silver.