SLS-SLFs gemensamma Etikdag 2019

Dagen kommer att belysa och problematisera kring etiska aspekter på prioritering i hälso-och sjukvården – från politiken till vårdgolvet utifrån ett antal frågeställningar; Fungerar den etiska plattformen? Varför behövs politiska prioriteringar? Vilka utmaningar finns? Vad förväntas av läkaren på golvet? Moderatorer: Mikael Sandlund, Torsten Mossberg och Eva Arvidsson.

Se inspelningen från dagen

Program

10.00 Inledning

Torsten Mossberg, ordförande Sveriges läkarförbunds Etik- och ansvarsråd
Mikael Sandlund, ordförande Svenska Läkaresällskapets Delegation för medicinsk etik

10.15-11.15 Prioriteringar – det etiska perspektivet, etiska plattformen
Den prioriteringsetiska plattformen - Niklas Juth, docent, LIME, Karolinska institutet
Tillämpning av den etiska plattformen vid beslut om nya läkemedel - Jan Liliemark, professor, avdelningschef SBU.

11.20-12.00 Prioriteringar – det politiska perspektivet, varför behövs politiska prioriteringar?
Emma Henriksson, samhällsdebattör och tidigare ordförande i Socialutskottet

Läkarperspektivet –
Håller prioriteringsplattformen?

13.00 Prioriteringar på akuten
Laura Eklinder Björnström, ST-läkare i akutsjukvård, Akutmottagningen, Södersjukhuset, Stockholm

13.30 Prioriteringar i primärvården
- det obegränsade uppdraget
Leila Tamaddon och Helena Dreber, båda specialister i allmänmedicin

14.00 Prioriteringar i humanitära kriser - att göra gott utan att skada
Sahar Nejat, Barnläkare, folkhälsovetare, med erfarenhet från flera humanitära kriser

15.00 Diskussion - Eva Arvidsson, specialist i
allmänmedicin modererar diskussionen.

16.00 Dagen avslutas

Ev. frågor, vänligen kontakta: lilian.lindberg@sls.se