Privata sjukvårdsförsäkringar

Privata sjukvårdsförsäkringar strider mot etiska principer på såväl samhällsnivå som för den enskilda läkaren.

2021-06-17
Mikael Sandlund medverkande i ett kunskapsseminarium tillsammans med medverkade i ett kunskapsseminarium med internationella experter och svenska beslutsfattare, arrangerat av LO och Arena Idé. Webbinariet diskuterade och problematiserade utifrån frågeställningarna:
  • Vad kan vi lära av hur privata sjukvårdsförsäkringar har påverkat vården i andra länder?
  • Finns det utrymme för privata sjukvårdsförsäkringar i ett jämlikt sjukvårdssystem?
  • Kan försäkringarna till och med bidra till en mer jämlik vård? Eller behöver politiker begränsa eller förbjuda dem?
Läs mer: https://www.sls.se/om-oss/aktuellt/publicerat/2021/privata-sjukvardsforsakringar/

2020-10-13
Mikael Sandlund en av experterna i utredning om privata sjukvårdsförsäkringar

Regeringen har utsett Mikael Sandlund till särskild sakkunnig och expert i utredningen om begränsning av privata sjukvårdsförsäkringars påverkan på offentligt finansierad hälso- och sjukvård. Mikael Sandlund leder arbetet i SLS delegation för medicinsk etik som har utfört en analys av privata sjukvårdsförsäkringar, och har tidigare kritiserat det privata sjukvårdsförsäkringssystemet eftersom det åsidosätter principen om att vård i första hand ska ges efter behov.Vård ska ges efter behov och på lika villkor

Regeringen tillsätter Karin Lewin som särskild utredare för att utreda om det genom lagstiftning går att begränsa att patienter med privat sjukvårdsförsäkring får snabbare tillgång till vård hos privata vårdgivare som både har avtal med regioner och med försäkringsbolag.

Svenska Läkaresällskapets (SLS) delegation för medicinsk etik anser att det växande utbudet av privata sjukvårdsförsäkringar får följder som strider mot etiska principer på såväl samhällsnivå som för den enskilda läkaren. Det konstateras i ett etiskt uttalande som Etikdelegationen tagit fram tidigare i år

 

Mikael Sandlund kommenterar det etiska uttalandet om privata sjukvårdsförsäkringar

Johanna Palmström som skriver för Arbets Världen har intervjuat Mikael Sandlund, ordförande i SLS delegation för medicinsk etik med anledning av det etiska uttalandet om privata sjukvårdsförsäkringar som delegationen tagit fram


Läs mer

Kommentar av Mikael Sandlund till Vårdanalys Rapport 2020:3, Privata sjukvårdsförsäkringar

Det som saknas i Vårdanalys rapport är ett mer systematiskt epidemiologiskt eller samhälls-medicinskt perspektiv

Läs mer