Prioriteringar i vården

Är det dags att se över den etiska plattformen?

Mikael Sandlund, ordförande i SLS delegation för medicinsk etik kommenterar Vårdanalys rapport: ”Styra mot horisonten – om vård efter behov som grund för horisontella prioriteringar”
I dessa Corona-tider väntar man sig nästan att allt som publiceras ska handla om pandemin eller vara initierat som svar på pandemin. Men så är det inte med denna rapport, även om självfallet prioriteringsfrågorna ställts i blixtbelysning till följd av Covid-19.

Läs mer

Ethical triage during the COVID-19 pandemic: a toolkit for neurosurgical resource allocation

Magnus Tisell, docent i neurokirurgi och bland annat ledamot i SLS delegation för medicinsk etik samt vice ordförande i Svensk neurokirurgisk förening är medförfattare till artikeln "Ethical triage during the COVID-19 pandemic: a toolkit for neurosurgical resource allocation" (publicerad den 24 april 2020 i Acta Neurochirurgica). Artikeln diskuterar ett ramverk som bygger på fyra principer; prioritera det värsta, maximera fördelarna, behandla patienter lika och främja instrumentellt värde. Dessutom diskuteras ålder och komorbiditet i triage samt belyser några principer som kan verka intuitiva men inte bör utgöra en grund för triage.

Läs artikel

 

Smer efterlyser etiskt ramverk som vägledning för beslutsfattare vid pandemi

Sverige saknar - till skillnad från flera andra länder - ett etiskt ramverk för beslut vid pandemier. Detta påpekar Statens medicinsk-etiska råd (Smer) i en ny rapport och presenterar en handfull etiska värden och principer som föreslås ligga till grund för ett sådant ramverk
Läs mer

 

"Risken för etisk glidning är en realitet"

Dessvärre har den senaste veckans händelser gett oss rätt i vår oro för en etisk glidning i sjukvården, skriver Svenska Läkaresällskapet i en slutreplik på SVD debatt.
Läs mer

Nytt beslutsstöd för prioriteringar av rutinsjukvård

Mikael Sandlund, ordförande i Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik kommenterar Socialstyrelsens "Nationella principer för prioritering av rutinsjukvård under covid-19-pandemin.

”Oroväckande etisk glidning i coronatider”

Vi är allvarligt bekymrade över vissa skrivningar i Socialstyrelsens nationella principer för vårdprioritering under extraordinära förhållanden, skriver företrädare för Svenska Läkaresällskapet på SVD debatt.

Prioriteringsriktlinjer väcker frågetecken

De nationella dokument som ska ge vården stöd att prioritera om antalet intensivvårdsplatser inte räcker till väcker både uppskattning och frågor bland läkare. Mikael Sandlund kommenterar i Dagens Medicin

Läs mer

Nationella principer för prioritering inom intensivvård

Mikael Sandlund, ordförande i SLS Etikdelegation kommenterar Socialstyrelsens "Nationella principer för prioritering inom intensivvård under extraordinära förhållanden".

Principer för prioriteringar av intensivvård ifrågasätts
Definitioner i Socialstyrelsens nya principer för prioritering av intensivvård vid extraordinära förhållanden står i skarp kontrast till principer i prioriteringsplattformen.


"Viktigt att prioriteringar i vården görs öppet och transparent"
Mikael Sandlund, ordförande SLS delegation för medicinsk etik (DME) och Ingemar Engström, tidigare ordförande DME i debattreplik till Torbjörn Tännsjös debattartikel "Vi bör rädda de unga om vården inte kan klara alla”