Välkommen till "State of the Art Covid-19"
den 15–16 december 2020

Abstract deadline 15 november!

Sveriges första vetenskapliga möte om Covid-19

Svenska Läkaresällskapet tillsammans med sina sektioner bjuder in till Sveriges första vetenskapliga möte om Covid-19. Under "State of the Art Covid-19" samlas professionen tillsammans med internationella föredragshållare, ledande experter och forskare samt studenter för att tillsammans sammanfatta kunskapsläget vad gäller diagnostik och behandling av patienter med misstänkt och bekräftad Covid-19 i ett svenskt perspektiv.

"Vi har lärt oss otroligt mycket på kort tid och fortsätter att lära oss nya saker varje dag"

Möt Lars-Magnus Andersson, ordförande i Svenska Infektionsläkarföreningen, som leder arbetet med programmets vetenskapliga innehåll och som under pandemin haft en nyckelroll i kunskapsutbyten mellan läkare.

Om mötet

"State of the Art Covid-19" är ett webbaserat möte som vänder sig till läkare och övriga professioner inom hälso- och sjukvården. Två dagar med vetenskapligt program.

Lämna in abstract

Dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter och presentera dina forskningsprojekt om Covid 19/SARS CoV 2.

Vetenskapligt program

Välkommen till två dagar fulla med keynote-föreläsningar, seminarier, föredrag, posterpresentationer och diskussioner.

PARTNERS

Stolta partners

Sveriges första vetenskapliga möte om Covid-19 "State of the Art Covid-19" sker i samarbete med Karolinska Institutet, Linköpings universitet, Lunds universitet, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Sahlgrenska akademin, SciLifeLab, Svensk sjuksköterskeförening och Umeå universitet.

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.