Stort tack till alla som deltog
under årets
"State of the Art Covid-19"

Sveriges största vetenskapliga möte om Covid-19

Ta del av inspelningar från årets upplaga av State of the Art covid-19. Hela mötet är tillgängligt under inloggning fram till den  24 februari - det går fortfarande att anmäla sig!

Inlogg till "State of the Art Covid-19"

Logga in här för att delta på mötet. Inloggningsuppgifter har skickats ut via mail från Coeo till dig som är registrerad till mötet.

Anmälan

Du kan fortfarande anmäla dig till Sveriges största vetenskapliga möte om covid-19. Mötet är helt digitalt och finns tillgängligt i sin helhet till den 24 februari 2022.

Årets posterpristagare

Svenska Läkaresällskapet delar under State of the Art Covid-19 ut tre posterpris för bästa poster på vardera 10 000 kr. Årets pristagare var Ulrika Torbiörnsson, Katja Wyss och Sara Thuresson!

"Beredskapen måste stärkas"

Johan Tham, överläkare, infektionskliniken Skånes Universitetssjukhus, Malmö.

"Resurser behöver tillföras"

Annette Nyberg, tidigare ordförande för Svensk förening för Anestesi- och Intensivvård (SFAI)

"Frågan är inte om nästa hälsokris kommer, utan snarare när”

Michael von Schikfus, ordförande Svensk förening för Akutsjukvård (SWESEM).