2018-års priser

Nominera pristagare senast den 1 mars!

En av Svenska Läkaresällskapets uppgifter är att stimulera forskning och utveckling inom det medicinska området. För att uppmuntra nyetablerade forskare delar vi ut, efter ansökan, forskningsbidrag, post doc-stipendier och resebidrag.

Till etablerade forskare som utmärkt sig genom många års verksamhet, enastående resultat eller välskrivna artiklar delar vi ut priser och medaljer.

För att vi ska få kännedom om forskare ur den senare gruppen behöver vi din hjälp att nominera någon som du tycker är värd ett pris eller en medalj.

Hjälp oss att hitta rätt mottagare. Ta din chans och nominera en forskande arbetskamrat, kollega eller vän till något av Läkaresällskapets priser. Eller uppmuntra dem till att skicka in ett tävlingsbidrag till någon av de fonder som belönar otryckta artiklar.

Välkommen med ditt förslag till prismottagare senast den 1 mars 2018 till annie.melin@sls.se

Jubileumspriset och Läkaresällskapets sekelmedalj i silver (150.000 kr)
Belönar värdefulla, av svenska medborgare, författade skrifter över ämnen tillhörande det medicinska forskningsområdet.
Sänd ditt förslag tillsammans med:
- en kort motivering varför den nominerade bör komma ifråga som mottagare av priset,
- lista max fem arbeten från de fem senaste åren och bifoga en motivering för vart och ett av dem som beskriver arbetets kvalitet och betydelse.
- ett CV på den nominerade

Regnells pris (130.000 kr)
Priset belönar värdefulla, ”av svenska medborgare författade, till tävlan inlämnade otryckta artiklar över ämnen tillhörande det medicinska forskningsområdet”.
Tävlingsskrift ska sändas i tre exemplar tillsammans med valspråk och förseglad namnsedel (kuvert) senast den 1 mars till SLS, A. Melin, Box 738, 101 35 Stockholm.

Ingvarpriset (30.000 kr)
För goda insatser inom klinisk neurovetenskap.

Erna Ebelings pris (35.000 kr)
Priset har till ändamål att främja forskning och utveckling inom medicinsk fysik och medicinsk teknik. Mottagaren utses av Läkaresällskapets sektion för medicinsk teknik och fysik.

Bengt Winblads stiftelse (150.000)
Stiftelsens ändamål är att främja neurovetenskaplig forskning inom geriatrik med huvudsaklig inriktning mot demenssjukdomar. Ändamålet fullföljs genom att att dela ut ett pris till en person som gjort framstående insatser inom Alzheimerforskningen.

Inga Sandeborgs pris (125.000 kr)
Priset belönar framstående vetenskapliga arbeten rörande Alzheimers sjukdom eller andra degenerativa sjukdomar i centrala nervsystemet.

Tage Sjögrens pris (75.000 kr)
Belönar ”förtjänstfulla arbeten inom de medicinska radiologiska vetenskaperna”

Asklepiospriset
Läkaresällskapets och Kandidatföreningens två priser till läkarstudenter eller läkare före legitimation för bästa publicerade artikel,  samt till medicinstudenter för bästa projektarbete.


Hippokratespriset (10.000 kr)

Mottagare av priset i medicinsk etik i klinisk verksamhet.
Lämna förslag till 2018 års Hippokratespristagare! Känner du en läkare, i år en kvinna, som inspirerar kollegor och studenter med sitt etikarbete?
Föreslå henne till mottagare av Läkaresällskapets Hippokratespris senast den 15 maj 2018!
Mer information: agneta.ohlson@sls.se, 08-440 88 75

Bästa vetenskapliga projektansökan (100.000 kr)
Delas ut av SLS Forskningsdelegation

Translationella forskningspriset (100.000 kr)
Delas ut av SLS Forskningsdelegation

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.