Svenska Läkaresällskapet

Läkarkårens oberoende, vetenskapliga och professionella organisation

Vi arbetar med frågor baserade på vetenskap, utbildning, etik och kvalitet

Svenska Läkaresällskapet

För förbättrad hälsa och sjukvård i samhället

Nytt förslag om medlemskap

För starkare koppling mellan moderföreningen Svenska Läkaresällskapet och dess vetenskapliga sektioner.

Boka konferenslokal

SLS lokaler ligger i centrala Stockholm. Rummen har kvar den inredning i jugendstil som husets arkitekt Carl Westman ritade 1906, men inrymmer nu också modern konferensutrustning.

Aktuellt

Vetenskap

Medicinsk forskning & utveckling

Delagationen för forskning

Den medicinska forskningen och kunskapsutvecklingen idag kommer att utgöra grunden för morgondagens hälso- och sjukvård.

Sök anslag

En av Svenska Läkaresällskapets huvudsakliga uppgifter är att främja vetenskaplig utveckling och spridande av medicinsk kunskap.

Aktuellt

Utbildning

En del av det yrkeslivslånga lärandet

Läkares fortbildning

SLS presenterar sin hållning i frågan om fortbildning i ett policydokument.

Seminarier & debatter

Vetenskapliga sammankomster eller debatter kring aktuella områden som anknyter till SLS kärnområden.

Kommande händelser

Aktuellt

Etik

Viktiga värden i hälso- och sjukvården

Årets etikdag

Etik, SLS

Välkommen till SLS och SLFs gemensamma etikdag om mottagning på nätet. Behövs det personliga mötet för att ställa en diagnos? Ökar de digitala tjänsterna sjukvårdskostnaderna?

Delegationen för medicinsk etik

Klyftan mellan vad vi kan och har råd att göra i sjukvården ökar. Som läkare ställs vi inför många intressekonflikter, särskilt i en tid där det ekonomiska perspektivet får ett allt större utrymme. Denna utveckling kräver en hög grad av etisk medvetenhet för att inte viktiga värden går förlorade.

Kommande händelser

Aktuellt

Hälsa & Sjukvård

Övergripande kvalitets- och säkerhetsfrågor

Ledning & styrning

Svenska Läkaresällskapet granskar skeenden och reformer i hälso- och sjukvården utifrån ett vetenskapligt och etiskt perspektiv, med patientens och samhällets bästa för ögonen.

Levnadsvanor

Målet är att minska hälsogapet och utveckla en jämlik hälsofrämjande vård som arbetar förebyggande med tidiga insatser.

Kommande händelser

Aktuellt

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.