SLS om framtidens primärvård

Myndigheter, politiker och läkare; alla är överens om att en utbyggd primärvård behövs. För att klarlägga hur primärvården eller första linjens sjukvård ska stärkas, har SLS tillsatt en arbetsgrupp som ska belysa effektiva arbetsformer och rimliga prioriteringar.

– Arbetsgruppen består av företrädare för både allmänmedicin och sjukhusspecialiteter. Det är angeläget att kunna diskutera samarbete mellan specialiteter och hur man praktiskt ska genomföra resursöverföring från sjukhusvård till primärvård. Det fi nns en hel del intressanta förslag i ”Effektiv vård” och de kan utvecklas vidare, säger Lars Borgquist, ordförande i arbetsgruppe.

En viktig fråga är hur den ”friska” befolkningens tillfälliga behov av hälso- och sjukvård kan tillgodoses på ett resurseffektivt sätt. Detta för att nödvändiga resurser ska kunna fördelas för att möta behovet av kontinuitet och samordning för patienter med långvariga och komplexa sjukdomar. 

År 2016 kom regeringens utredning ”Effektiv vård” av Göran Stiernstedt, och en nytillsatt särskild utredare, Anna Nergårdh, ska fördjupa analyserna i utredningen. Arbetsgruppen har under våren träffat Anna Nergårdh. Diskussionerna fortsätter i Almedalen i juli. Uppdraget ska redovisas för SLS styrelse under våren 2018.

Läs mer om SLS projekt för en stärkt primärvård i senaste SLS Akuellt.

Artikel i SLS Aktuellt Nr 2 2017>>


Arbetsgrupp

Ordförande Lars Borgquist
Christer Andersson
Christina Berg
Ingmari Skoglund
Erik Wall
Hanna Åsberg

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.