Läkare emblem
Pin

Stockholm
3-4 december 2015

000

Scenprogram

Torsdagen den 4 december


09.30     Hur går vi vidare 2015?
Presentation av professionernas fortsatta arbete med levnadsvanor.
Arrangör: Hälsotorget, SLS, SSF, DRF, SBF, FSA och Fysioterapeuterna

10.00     Årets artikel i Läkartidningen 2014.
Prisutdelning och efteråt mingel i monter M2 +42. Tävlingen är indelad i sex
kategorier; ”Kommentar”, ”Originalstudie eller fallbeskrivning”, ”Översikt”, ”Medicinens ABC/Yngre skribent”, ”Övriga artiklar” samt ”Debatt”. Prisutdelare: Jan Östergren, med. huvudredaktör och Pär Gunnarsson, chefredaktör.
Arrangör: Läkartidningen

11.00     Nordiska Medicinpriset – i samarbete med Folksam.
Ett av Nordens största medicinpriser delas ut för en synnerligen framstående
vetenskaplig prestation. Prisområdet 2014 är forskning om depression och ångest.
Arrangör: Folksam

11.30     FYSS 2015
Redogörelse för det pågående arbetet med den nya versionen av boken FYSS. Dessutom en presentation av vad som är nytt och vad som skiljer FYSS 2015 mot tidigare versioner.
Föreläsare: Agneta Ståhle och Gabriella Beckvid Henriksson.
Arrangör: Hälsotorget, YFA

12.00     Att samtala om alkohol - Utmaningar, hinder och möjligheter
Ett samtal mellan Sven Andreasson, professor i socialmedicin och överläkare vid Beroendecentrum Stockholm, Peter Friberg, professor i klinisk fysiologi vid Sahlgrenska akademin och Magnus Jägerskog, vd IQ, som bland annat står bakom självtestet Alkoholprofilen.se.
Arrangör:
Hälsotorget, IQ och SLS

13.30     Svenska Läkaresällskapets prisutdelning:

Bästa projektansökan: Per Fogelstrand
Translationella pristagare: Elisabet Jerlhag Holm
Erna Ebelings pris. Pristagare är professor Mats Danielsson, Medicinsk bildfysik, Kungliga Tekniska Högskolan
Prisutdelare är Håkan Billig.
Arrangör: SLS

14.30     Vad säger du till patienterna om bra matvanor? Livsmedelsverkets nya kostråd
Livsmedelsverket tar fram nya kostråd som baseras på de nya nordiska näringsrekommendationerna. Vad innehåller de nya kostråden och hur kan du använda dem i samtalet med patienten?
Föreläsare:
Lena Björck
Arrangör: Hälsotorget, Livsmedelsverket

15.00     Opioider vid långvarig ickemalign smärta – en fara eller en möjlighet. Christian Simonsberg, smärtläkare/beroendeläkare, Smärtcentrum Östra sjukhuset, Göteborg.
Arrangör: Grunenthal Sweden AB

15.30     Hur möter vi de nya EU-reglerna om fortbildning?

EU:s moderniserade yrkeskvalifikationsdirektiv anger att fortbildning för de statligt reglerade professionsyrkena ska främjas. Enligt betänkandet SOU 2014:9 kan Socialstyrelsen få uppgiften att ta fram en föreskrift om reglering av fortbildningen. Hur kan läkarprofessionen svara upp mot de ökande kraven på fortbildning och hur bör arbetsgivarna agera?

En panel med företrädare för professionen, huvudmännen och staten samtalar om hur Sverige kan möta upp det nya EU-direktivets krav på fortbildning. Inlägg från auditoriet välkomnas. Medverkande: Medverkande: Stefan Lindgren, vice ordf SLS, Eva Engström, ledamot i centralstyrelsen, Sveriges Läkarförbund, Gösta Eliasson, ordf Fortbildningsrådet, Svensk förening för allmänmedicin, Hans Karlsson, chef för avdelningen för vård och omsorg, SKL, Pernilla Ek, enhetschef Socialstyrelsen, Åsa Uhlin, journalist, moderator.
Arrangör: SLS


Fredagen den 5 december


09.30     En enklare och bättre sjukskrivningsprocess
Betydligt enklare intygsskrivning för många och mer relevant för alla. Tillsammans med hälso- och sjukvården utvecklar Försäkringskassan nu en mer differentierad sjukskrivningsprocess. Riktad och individualiserade rehabinsatser riktigt tidigt i processen till de som verkligen behöver det. Tidig kontakt mellan hälso- och sjukvård och arbetsgivare som minskar behovet av sjukskrivning. Utvecklandet av ett kunskapsbaserat bedömningsstöd till såväl läkare som Försäkringskassans hand-läggare. Läkare (Försäkringsmedicinska rådgivare - FMR) på Försäkringskassan som underlättar handläggarnas arbete.

Lyssna och ta del av det som väldigt snart på ett påtagligt sätt kommer att förändra sjukskrivningsprocessen till det bättre. Medverkande: Göran Modin från Försäkringskassan tillsammans med en gäst.
Arrangör: Försäkringskassan

10.00     Behandling av lokaliserad neuropatisk smärta – utmaningar och möjligheter.

Jan-Rickard Norrefalk, Överläkare, smärtspecialist, Karolinska institutet, Solna
Arrangör: Grunenthal Sweden AB

10.30     Det går som en dans!
Inte för inte speglar språket vad dans kan vara. Att det är roligt att dansa håller många med om och att vi mår bra av en svängom med. Men vad säger forskningen och vad säger "dansaren"? Ett axplock ur forskning och ord från dansens värld och förstås dans IRL! Jill Taube, psykiatriker och projektledare guidar.
Arrangör:
Hälsotorget, Svenska Läkaresällskapet

11.00     Asklepiospriset.
Lis Abazi, ordförande i Kandidatföreningen, Kerstin Nilsson, SLS ordförande.
Arrangör: Kandidatföreningen


11.30     Prisutdelning: Årets hjärt-lungräddare.

Inger Ros, ordförande i Riksförbundet HjärtLung. Priset delas ut i samarbete mellan Riksförbundet HjärtLung, HLR-rådet och Stiftelsen för HLR i Sverige.
Arrangör: Riksförbundet HjärtLung

12.00     Nya utmaningar i det folkhälsostrategiska arbetet
Vilka utmaningar ligger framför oss när det gäller det folkhälsostrategiska arbetet i framtiden.
Medverkande: Birger Forsberg. Chef för Enheten för hälsoutveckling, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting.
Arrangör: Hälsotorget, SLL

12.30     Design av administrativa arbetsplatser inom vården. Finns det expeditioner i framtiden?
Medverkande: Peter Fröst och Saga Karlsson från Chalmers och representanter från PTS Forum.
Arrangör:
PTS Forum

13.30     Folkhälsomyndigheten – så här arbetar vi!
Presentation av Folkhälsomyndigheten som har ett nationellt ansvar för Folkhälso-
frågorna. Uppdraget är att främja hälsa, förebygga ohälsa samt skydda mot          hälsohot.
Medverkande: Anders Tegnell, st f generaldirektör och statsepidemiolog, Anna Bessö, avdelningschef, Folkhälsomyndigheten
Arrangör: Folkhälsomyndigheten

14.00     Bea Uusma och Andrée-expeditionen - jakten på att lösa en medicinsk deckargåta
Bea Uusma, läkare och författare, berättar om sin forskning, sina expeditioner och om det mysterium som ledde till att hon utbildade sig till läkare. En fascinerande och inspirerande berättelse om jakten på att lösa den medicinska deckargåtan om Andrée-expeditionen.


    

Vad säger du till patienterna om bra matvanor? Livsmedelsverkets nya kostråd
Livsmedelsverket tar fram nya kostråd som baseras på de nya nordiska näringsrekommendationerna. Vad innehåller de nya kostråden och hur kan du använda dem i samtalet med patienten?
Org: Livsmedelsverket
Föreläsare: Anette Jansson