Pin

Stockholm
3-4 december 2015

000

Medicinska riksstämman tillbaka 2017

Tack för 2015 års Medicinska riksstämma. Mötet uppvisade ett högkvalitativt specialitetsövergripande program med fler besökare och nöjda utställare. Svenska Läkaresällskapet vill nu ta vara på framgången och fortsätta vidareutveckla mötet. Arbetet har redan startat och nästa Medicinska riksstämma kommer att äga rum 2017. Mer information uppdateras löpande.


Nyheter

Årets viktigaste möte

Två dagar med vidareutbildning och fortbildning för läkare i alla stadier av yrkeslivet.

Vi har i årets vetenskapliga program plockat ut ett antal programpunkter för dig som gör din ST.

Här kan du ladda ned digital inbjudan, programtidning och information som du kan sprida till vänner, kurskamrater, kollegor och nätverk.

Michael Marmot

Sir Michael Gideon Marmot FBA FMedSci (född den 26 januari 1945) är professor i epidemiologi och folkhälsa vid University College London .