OK

Asklepiospriset


Kandidat- och Underläkarföreningen är Svenska Läkaresällskapets yngre läkarförening och vänder sig till läkare under utbildning fram till och med legitimation. Kandidat- och Underläkarföreningen stödjer vetenskap av hög kvalitet genom att bland annat dela ut Asklepiospriset för bästa projektarbetet samt bästa vetenskapliga artikeln.


ANSÖKNINGSPERIOD 15 MAJ-15 JUNI 2017
Ansökan sker i SLS elektroniska ansökningssystem
www.researchweb.org/is/sls


VETENSKAPLIG ARTIKEL 15 000 KRONOR
Delas ut till bästa vetenskapliga artikel publicerad 16 juni 2016 - 15 juni 2017. Förutom hög vetenskaplig kvalitet belönas särskilt artikelns betydelse för angränsande forskning och/eller resultatets praktiska tillämplighet.

PROJEKTARBETE 10 000 KRONOR
Delas ut till bästa projektarbete som godkänts 16 juni 2016 – 15 juni 2017. Förutom hög vetenskaplig kvalitet belönas särskilt metodologiska överväganden
och ett systematiskt resonemang kring resultatets innebörder och konsekvenser.

VEM KAN SÖKA?
Asklepiospriset kan endast sökas av medlemmar i Svenska Läkaresällskapets Kandidat- och Underläkarförening. Medlemsavgiften ska vara betald då ansökan skickas in.

Mer information om medlemskap besök www.sls.se

ANSÖKNINGSPERIOD 15 MAJ-15 JUNI 2017
Ansökan sker i SLS elektroniska ansökningssystem
www.researchweb.org/is/sls

FÖR INFORMATION KONTAKTA
Monica Windén, fondadministratör,
monica.winden@sls.se, 08-440 88 66

Jaana Logren, jaana.logren@sls.se, 08-440 88 68