OK

Bli medlem!

Vårt huvudsakliga uppdrag är att verka för en förbättrad hälsa och sjukvård i samhället. Vi driver viktiga samhällsfrågor och bidrar genom våra 68 vetenskapliga sektioner till utvecklingen av svensk hälso- och sjukvård. Integritet och oberoende är fundamentet för vår verksamhet och en förutsättning för SLS samhällsroll.

SLS vill främja och utmana utvecklingen inom vården och stödjer därför också god medicinsk forskning. Vi delar ut cirka 25 miljoner kronor/år. Hos oss kan du söka forskningsanslag, stipendier samt resebidrag.

Du är betydelsefull
Med ditt medlemskap stödjer och bidrar du till SLS verksamhet för en förbättrad hälso- och sjukvård. Tack vare våra medlemmar är vi en betydelsefull opartisk remissinstans och samtalspartner inom medicinskt vetenskapliga och vårdpolitiska frågor. Det är också tack vare alla medlemmars specialistkunskaper vi ofta får förtroendet att utse experter i utredningar och till organisationer. 

Stora, starka och smarta
Med 69 sektioner, 9 lokala läkaresällskap, 20 associerade föreningar och 4 delegationer, är vi cirka 12 000 medlemmar. Sektionerna utgörs av medlemmar med specialistkompetens inom allt från akutsjukvård till urologi.

En plats för möten
Svenska Läkaresällskapet erbjuder en stimulerande mötesplats för aktuell debatt om medicinsk vetenskap, etik, utbildning och kvalitet. Vi arrangerar återkommande aktiviteter som t.ex. Berzeliussymposier, Tisdagssammankomster och programserien Konst & Läkekonst. Arrangemangen bjuder på intressanta möten, aktuell kunskap och tillfälle till fortbildning.

 Välkommen till Svenska Läkaresällskapet!

SLS Medlemstidning

SLS Medlemstidning

Nytt nummer ute nu!

Läs mer om vetenskap, utbildning, kvalitet och etik!