OK

Sök anslag


En av Svenska Läkaresällskapets (SLS) huvudsakliga uppgifter är att främja
vetenskaplig utveckling och spridande av medicinsk kunskap. Detta gör vi bland annat genom att varje år dela ut omkring 25 miljoner kronor till forskning.

Medlen kan sökas av forskande medlemmar; vi delar ut projektanslag, post doc-stipendier och resebidrag. SLS resebidrag riktar sig till alla forskare. Läkaresällskapet delar också ut priser till god medicinsk forskning; bland annat till bästa projektansökan samt till den projektansökan som bedöms bäst representera translationell forskning.

Kunskapsutbyten utgör en viktig inspirationskälla för både forskningen och forskares kreativa utveckling därför stödjer SLS medlemmars aktiva deltagande i kongresser med resebidrag och delar även ut post doc-stipendier. Mer information om det finner du i spalten till vänster.

Forskningsdelegationens prioriteringskommitté bedömer de inkomna projektansökningarna för att garantera att god forskning av hög kvalitet stöds. Bedömningskriterierna är anpassade till det som är vedertaget inom den medicinska världen. Från och med 2017 bedöms projektansökan till Svenska Läkaresällskapets fonder och Björklunds fond enligt nya riktlinjer baserat på de bedömningskriterier och betygskala som används av Vetenskapsrådet. Varje ansökan bedöms utifrån: nytänkande och originalitet, projektets vetenskapliga kvalitet (inklusive genomförbarhet), sökandes kompetens samt klinisk relevans eller förankring.

Vetenskapliga priser till god medicinsk forskning
För att belöna forskningsinsatser delar vi även ut priser och medaljer till de medlemmar som utmärkt sig genom många års forskningsverksamhet, enastående resultat eller välskrivna artiklar. Ta chansen att, senast den 1 mars, nominera någon forskande kollega eller arbetskamrat som du tycker är värd något av våra priser! För mer information kontakta Annie Melin.
annie.melin
(at)sls.se

Välkommen som medlem och med din ansökan om forskningsmedel!

Mats Ulfendahl, Ordförande Forskningsdelegationen
Svenska Läkaresällskapet

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Välkommen med din ansökan om forskningsanslag senast den 1 februari!

För behörighet krävs medlemskap i Svenska Läkaresällskapet både 2016 och 2017

För mer information kontakta Monica Windén, 08-440 88 66
monica.winden
(at)sls.se

Ansökan görs i vårt webb baserade ansökningssystem:http://www.researchweb.org/is/sls

i broschyren ”Vägledning för sökande” >>  informerar vi om de fonder och stipendier som finns tillgängliga att söka samt hur medlen söks.

Klicka här för att bli medlem!

Du är väl medlem i Svenska Läkaresällskapet?
Frågor om medlemskap: 
medlem
(at)sls.se 
08-440 88 89

Frågor om ansökningsförfarandet: 
monica.winden
(at)sls.se
08-440 88 66