OK

Etikdag den 11 november 2014

 

”Delaktighet – för vem och till vilket pris?”Ur programmet:
I dagens vård är man åskådare till sin egen vård – hur mycket ska/kan man bestämma själv? Alla har inte samma förmåga att vara delaktiga – hur delaktig ska man som patient vara i sin egen vård
och hur hanterar vi patienter med nedsatt beslutsförmåga i det nya systemet? Delaktighet i teori och praktik – de fria vårdvalen gynnar vissa grupper men missgynnar andra.

Tid & plats: Etikdagen hålls den 11 november på Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm. Ingen anmälningsavgift, subventionerad lunchsmörgås serveras.

Anmälan & mer info:
agneta.ohlson
(at)sls.se
08-440 88 75

________________________________________________

 

Etikdagen den 8 november 2013

"Integritet - ett förlegat begrepp?" 


Har du "tjuvläst" en journal någon gång? Är det okej att ta en missbruksanamnes via Facebook?

Vad menar vi med integritet? Slog vi mer vakt om integritet innan det fanns sociala medier? Varför är integritet så svårt att handskas med i hälso- och sjukvården?Tid:
Fredagen den 8 november 2013 kl. 10-16.30

Plats: Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10 i Stockholm

Moderator: Gunilla Bolinder, Karolinska universitetssjukhuset Solna 

Arrangör: Dagen arrangeras gemensamt av Läkaresällskapet och Läkarförbundet.

10.00

Välkommen
Ingemar Engström, ordförande SLS Etikdelegation
Thomas Flodin, ordförande SLFs etik- och ansvarsråd

10.10

Begreppet integritet
Mats G Hansson, Centrum för forsknings- och bioetik, Uppsala universitet

 
Patientens integritet
10.40

Journalen och patienten
Johan Assarsson, Patientmaktutredningen
Hanne Kjöller, Dagens Nyheter

11.30

Sociala medier - hot och möjlighet
Sara Natt och Dag, kurator, Stockholms sjukhem

12.00

Vården på villovägar? Dokusåpor i sjukhusmiljö
Mats Johansson, Avdelningen för medicinsk etik, Lunds universitet

12.30

Lunchsmörgås

Professionell integritet
 13.15

Läkares integritet - dygd, stelhet eller vanära? Tre aktuella historiska exempel
Motzi Eklöf, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet, Växjö-Kalmar

13.45

Lagstiftningen rörande patientens integritetsskydd - enkel att tillämpa?
Ulrika Sandén, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro universitet

14.15 Kaffe
14.45

Den erfarna respektive unga läkarens perspektiv
Rurik Löfmark, Centrum för hälso- och sjukvårdsetik, Karolinska institutet
Karl Sallin, ST pediatrik, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm

15.35-16.30
Paneldiskussion
   
 
   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ETIKDAGEN 2012 hölls den 5 oktober

INSPELNING FRÅN DAGEN

Vilka etiska utmaningar innebär förändringarna av dagens läkarroll? SLS och Slf arrangerar gemensam etikdag på SLS den 5 oktober

Den traditionella läkarrollen utmanas idag från flera håll och patienternas autonomi och valmöjligheter betonas allt tydligare. Vilka etiska utmaningar innebär förändringen av dagens läkarroll? Välkommen till debatt på SLS den 5 oktober kl 10-16. Se programmet på sidan xx.

 För femte året arrangerar Läkaresällskapet och Läkarförbundet en gemensam etikdag i höst med titeln ”Läkarrollen i förändring – från läkekonst till kugge i vårdmaskineriet”.  Debatten hålls på Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm. Seminariet är kostnadsfritt, lunchsmörgås ingår.

Programmet

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Etikdagen den 7/11 2011

"Vetenskap och beprövad erfarenhet - sjukvårdens heliga graal"

Frågor: Alla har hört talas om begreppet men vad innebär det?

Vilken vetenskap avses i begreppet?
När blir erfarenhet beprövad?
Hur fungerar begreppet i klinisk vardag?
Fungerar begreppet i relation till svåra etiska ställningstaganden?

Länk till Etikdagen: http://79.136.112.58/ability/show/qks/etik_dagen/speed.asp

Program:

10.00

Välkomsthälsning
Ingemar Engström och Thomas Flodin

10.15

Begreppets ursprung och framväxt i juridiken,
Lars-Åke Johnsson (jurist)

10.45

Begreppets användning och betydelse idag,
Elisabeth Rynning (jurist)

11.15

Begreppets möjliga innebörder,
Helge Malmgren (filosof och läkare)

11.45

Diskussion och sammanfattning

12.15

Lunch

13.00

Begreppets relation till evidens,
Nina Rehnqvist (läkare SBU)

13.30

Begreppets relevans och tillämplighet i kliniken,
Kerstin Hulter Åsberg (läkare och vet råd)

14.00

Paneldiskussion som inleds med reflektioner över begreppet ur:

Karl Sallin – yngreläkarperspektiv
Tommy Stödberg – barnperspektiv
Gunnar Eckerdal – äldreperspektiv

16.00

Avslutning


Moderator: Ingemar Engström

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Se webb-tv:

Etikdagen den 9/11 2010
Hippokrates på nätet – doktorn i cyberrymden


Etikdagen 10/11 2009
Etiska riktlinjer - livlina eller snubbeltråd?

 ---------------------------------------------------------------------------------

Steven Miles föreläsning 13/4 2008
Miles är läkare och professor vid University of Minnesota, välkänd och respekterad debattör i frågor om sjukvårdens etik och mänskliga rättigheter.