OK

25/4 Läkare mot Tobak 25 år
– då, nu och sedan

Läkare mot Tobak är en yrkesförening som arbetar för att minska tobaksbruket. Målet är att öka kunskapen om tobakens skadeverkningar och påverka attityder hos läkare för att stimulera till ett tobaksförebyggande arbete. Välkommen till ett tisdagsmöte den 25 april i SLS hus.

Tid & plats: tisdagen den 25 april 2017 kl. 18-19.30 på Svenska Läkaresällskapet,
Klara Östra Kyrkogata 10 i Stockholm.
 
Moderator: Gunilla Bolinder, Läkare mot Tobak

18.00-18.05 Välkomna! Stefan Lindgren, ordf Svenska Läkaresällskapet

18.05-18.20 Läkare mot Tobak 25 år – några snapshots. Hans Gilljam, ordf Läkare mot Tobak

18.20-18.30 Hur hälsofrämjande har läkarutbildningen blivit? Åsa Wetterqvist, Svensk Förening för Allmänmedicin.

18.30-18.40 Kvalitetsregister för rökavvänjning – Danmark visar vägen.
Hanne Tønnesen, prof Lund

18.40-18.50 Rökfri operation – hur går det med implementeringen?
Olle Svensson, prof Umeå

18.50-19.00 Hur stödjer Forte tobaksforskning? Peter Allebeck, prof Forte & KI

19.00-19.10 Rökningens effekter – bildligt talat. Så minns vi Lennart Nilsson. Gunilla Bolinder, Läkare mot Tobak

19.10-19.25 Tobacco Endgame-målet 2025 – hur når vi dit? Diskussion med Margareta Kristenson, ledamot Komm f jämlik hälsa, Hans Hoff, riksdagsledamot (S), Barbro Westerholm, riksdagsledamot (L), Anders W Jonsson, riksdagsledamot (C) och Göran Boëthius, LmT, ordf Tobaksfakta.

19.25-19.30 Avslutning. Johan Styrud, styrelseledamot Sveriges läkarförbund

Se webb-TV >>

Tisdagsdebatter


Tisdagar kl. 18-19.30  i Läkaresällskapets hus på
Klara Östra Kyrkogata 10

Sammankomsterna är öppna föreläsningar eller debatter.
De är gratis och för alla.
Du behöver inte vara medlem i Läkaresällskapet. Ingen föranmälan behövs!

Efter programmet finns möjlighet att äta en lättare middag.
Pris: 150 kr/person (exkl dryck)
Föranmälan till Restaurangen:
08-411 60 50 / 070-235 38 55
bokning(at)restaurang-lakaresallskapet.se

Varmt välkommen!

Se webbTV 2017 >>

Se tidigare års debatter >>